Stoppa regeringens nya sjukförsäkring!

Under pandemin blev det tydligt att varken vården, äldreomsorgen eller sjukförsäkringen var rustad för ett globalt virusutbrott. Men om det fanns någon positiv följd av pandemiåren, så var det att Kommunals frågor uppmärksammades så mycket.

Dag ut och dag in rapporterades det från äldreboenden och sjukhus, där många av Kommunals medlemmar själva smittades på arbetstid.

I hela landet tog förtroendevalda debatten om smittspridning och arbetsmiljö med både arbetsgivare och i nyhetssändningar. Från fackligt håll kunde vi dessutom peka på situationen och säga ”Titta! De här frågorna hänger ihop med något större!”…

Det politiska intresset för välfärdsfrågor har svalnat sedan dess. Nu är det andra frågor som dominerar våra nyhetsflöden. Samtidigt är det uppenbart att den moderatledda regeringen tar sats för att ännu en gång börja jaga sjukskrivna arbetare.

I sin iver att sänka skatterna har regeringen tillsatt en utredning som föreslår ett antal långtgående åtgärder för att minska statens kostnader för landets sjuka.

Bland annat föreslås ett återinförande av den bortre tidsgränsen, och att sjukskrivnas arbetsförmåga ska bedömas mot hela arbetsmarknaden, inte bara yrket de har i dag.

Det är helt oacceptabelt, för det skulle innebära att människor blev utförsäkrade utan ordentlig rehabilitering för att söka jobb som de omöjligt kan klara av och som kanske inte ens finns på riktigt.

Kommunals medlemmar kan inte leva med den otryggheten och därför behöver vi höja våra röster för att hindra planerna från att bli verklighet. Vi medlemmar bär på mängder av erfarenheter av att smittas eller skada oss på jobbet och dessa erfarenheter måste vi berätta om nu.

För vi vet att en nedmontering av sjukförsäkringen bidrar till större klassklyftor och skapar otrygghet på såväl arbetsmarknaden som för enskilda arbetare.

Men det räcker inte att protestera mot regeringens politik. En ny bortre tidsgräns i sjukförsäkringen vore förödande, men våra ambitioner måste vara större än att sätta stopp för det.

Precis som det är självklart för oss i Sveriges största välfärdsfack att ta täten i frågan om att avskaffa karensavdraget, måste det vara självklart att verka för att avskaffa tidsgränserna i sjukförsäkringen helt och hållet.

Det är faktiskt ingen som blir friskare bara för att moderata politiker tycker det. Nej, den som är sjuk har rätt att bli bedömd av läkare och få ordentlig rehabilitering för att återgå i arbete, inte riskera att bli utförsäkrad och anvisad till hittepå-jobb som inte finns.

-Sladjana Gustafsson, ordförande Kommunal Väst, debattartikel i Kommunalarbetaren

Läs mer https://ka.se/2024/05/24/stoppa-regeringens-nya-sjukforsakring-avskaffa-tidsgranserna-helt-och-hallet/