Trollfabrikerna utgör ett hot mot den svenska demokratin

En av grundförutsättningarna i en demokrati är yttrandefrihet. Att alla, inte bara politiker eller andra makthavare, har rätt att uttrycka sina åsikter utan att det medför repressalier som hot eller att du får sparken från jobbet om din chef inte håller med dig.

Ett lysande exempel på detta är de fredliga demonstrationerna mot Israels medverkan Eurovision i Malmö. Polisen skriver på sin hemsida att ”den goda dialogen med arrangörerna bidrog till att manifestationerna gick lugnt till väga”.

När jag som bibliotekarie har lektioner i källkritik med nyanlända elever betonar jag vikten av åsiktsfriheten i Sverige, och att vi kan använda vår röst i många sammanhang. Ett sätt är att rösta. Ett annat är att skriva debattartiklar.

Många elever säger att det skulle de inte våga. Jo, uppmuntrar jag dem. Det är viktigt att medborgarna lyfter sina åsikter och blir delaktiga i samhället. Men nu börjar jag tvivla på råden jag ger eleverna. Vad skulle hända om de höjde sin röst i offentligheten?

Kalla fakta i TV4 avslöjade att Sverigedemokraterna driver anonyma konton på sociala medier för att sprida desinformation och manipulera allmänheten. Kontona används för att smutskasta politiska motståndare, sprida vilseledande information, främlingsfientliga och konspiratoriska budskap.

Och drev mot, vad partiet anser, avskydda personer i offentligheten. SD säger att de inte tänker sluta med sina anonyma konton. Tvärtom planerar det att starta nya.

Filosofen Åsa Wikforss skriver i DN att: ”Trollfabrikerna utgör ett hot mot den svenska demokratin. Det är ett faktum. För den som påstår sig värna demokratin gäller det nu att agera på basis av denna kunskap”.

Mediestrategen Brit Stakston menar att det stora problemet inte är de enstaka tvivelaktiga inläggen, utan hur de nya mediala ekosystemen används på ett demokratihotande vis. Hon påpekar att även traditionella medier återkommande låtit sig manipuleras av olika knep från trollfabriken och kommunikationsavdelningen.

Eftersom jag privat i olika sammanhang har tagit ställning mot staten Israel och vad jag och många experter anser är ett pågående folkmord i Gaza. Och skrivit om det får jag nu kommentarer som ”vämjeliga Hamaskramare”…

Jag skrev en debattartikel och fick trollen efter mig. Jag kan inte garantera att det inte skulle hända mina elever. Jag undrar också hur jag ska få mina elever att lita på myndigheter, journalister och politiker.

-Soledad Cartagena, bibliotekarie, debattartikel i Göteborgs-Posten

Läs mer: https://www.gp.se/debatt/trollen-har-fatt-mig-att-tvivla-pa-om-det-ar-vart-att-gora-sin-rost-hord.26256318-874f-4c5d-86fa-18a76551bab7