Inget alternativ för fred i EU-valet

Den avgörande frågan inför EU-valet handlar uppenbarligen om krig och fred. Från samtliga svenska toppkandidater lyder budskapet: leverera mera och tyngre vapen till kriget i Ukraina.

Vi förväntas samtycka till deras berättelser om behovet av fortsatt dödande, lidande och förstörelse som den enda lösningen på konflikten. Hittills har över en halv miljon människor dödats och minst lika många skadats i Ukrainakriget. Mer av våra skattepengar föreslås gå till vapenleveranser för att EU ska “vinna kriget”.

För vem och vad? Ukraina är inte ens medlem i EU. Och till ett krig som hade kunnat undvikas om USA med Nato hållit sitt ursprungliga löfte från 1991 till Sovjet/Ryssland om att aldrig över floden Oder och vidare österut. Den expansion som gör att västvärlden, numera även inräknat Sverige, kan rikta sina levererade och med instruktörer långskjutande vapen mot Moskva. Från Ukraina belägna bara 50 mil söder om Moskva. Ingen stormakt skulle acceptera ett så närliggande hot mot sitt maktcentrum.

I Sverige finns numera därför inget parti från höger till vänster, som förordar några fredliga lösningar på kriget. Alla tycks ha anslutit sig till Bildts krigiska linje. Ord som insatser med diplomati, samarbeten och förhandlingar saknas i deras tal. Eller löften om stöd för eldupphör och återuppbyggnad av samhället och återställande av förstörda miljöer. Och viljan till fred saknas än mer i handling när EU allt mer agerar som en krigs-månglar-organisation.

Alla politiker som vill till Bryssel tycks nu bara förorda mera och tyngre vapen till Zelenskyjs regim för att besegra Ryssland – världens till ytan största land med 140 miljoner invånare mot Ukrainas 40 miljoner. Samt med Kina i ryggen. Det är utsiktslöst. Mer EU-leveranser av vapen bara förlänger och utvidgar kriget och riskerar att bli ett evigt krig mellan kärnvapenmakter. Men vad bryr sig de toppkandidaterna om liv och lem för folk som står mitt i skottlinjen?

Varför finns inget svenskt parti längre som förordar fredliga insatser för att få stopp på kriget i Ukraina? För bryr de sig längre om kostnaderna för oss medborgare i Sverige. Hittills har Sverige skänkt 52 miljarder kronor oför kriget i Ukraina enligt regeringen…

EU-valet i Sverige handlar inte om någon vilja till fred. De som vill komma in i EU-parlamentet måste därför redovisa konsekvenserna av att de bara vill satsa på ett förödande krig. Och det utan att förklara hur det då går med klimatomställningen, miljön och välfärden, som de så gärna skyltar sig med.

-Erik Danielsson och Klara Fjällström med flera, insändare i Folkbladet i Västerbotten

Läs mer https://www.folkbladet.nu/2024-06-09/inget-alternativ-for-fred-i-eu-valet-790f8