Politiken måste vara framåtblickande, ge framtidshopp

Trollfabrikerna och lögnerna är avskyvärda, men skälet att rösta vänster kan inte vara för att högern spelar ett fult spel. Nu måste oppositionen börja presentera alternativ som löser de samhällsutmaningar vi väljare ser…

Avslöjandet om, men framförallt försvarandet av, de anonyma trollkontona har upprört många de senaste två veckorna. Det dras till och med paralleller till nazismens framväxt under 1930-talet. Kanske är det befogat, men till skillnad från idag så mötte dåtidens socialdemokrater nazismens framväxt med ett reformprogram som hette duga.

Folkhemspolitiken utvecklades, semesterlagen kom till, pensionerna stärktes, man bedrev krispolitik för att sänka arbetslösheten och införde förlagan till dagens a-kassesystem. I dag framstår istället metoden mot nationalismens framväxt vara att försöka skrämma bort väljare från sådana idéer.

Jag har full förståelse för att oppositionen försöker få regeringen att ta avstånd och markera mot de odemokratiska metoder som deras stödparti använder. Men när ordet ”trollfabrik” nämns för trettioandra gången i en partiledardebatt, samtidigt som barn skjuter ihjäl varandra på gatorna, en halv miljon människor är arbetslösa och välfärdsarbetare går på knäna, kan jag inte hjälpa att känna hur oppositionen framstår som tondöv.

I snart två decennier har Socialdemokraterna och de andra rödgröna partierna försökt vinna tillbaka väljare genom att lyfta hur dålig högernationalismen är och vilket fult spel de spelar. Det är helt sant, men att framställa dem som lockats av högernationalismens idéer som korkade människor som inte förstått bättre kommer inte fungera. Det ger bara känslan av överlägsenhet och att man vet bättre, och vem skulle vilja gå tillbaka till ett parti som har den attityden till andra människor?

Det enda långsiktigt hållbara sättet att vinna väljare på är att föra en politik som människor vill ha, inte motsätta sig andras politik. Politiken måste vara framåtblickande, ge framtidshopp och innebära lösningar på de problem som vi människor ser i samhället. Skjutningarna slutar inte bara för att trollkontona försvinner.

Skjutningarna slutar när vi får goda arbetsmöjligs heter och en meningsfull fritid. Arbetslösheten kommer inte att minska bara för att trollkontona försvinner.

Arbetslösheten minskar när människor får rätt utbildning och investeringarna ökar.

Bostadsbristen kommer inte minska bara för att trollkontona försvinner. Bostadsbristen försvinner när vi byggt fler bostäder som folk har råd med.

-Vilgot Österlund, ledare i Dagens Arena

Läs mer https://www.dagensarena.se/opinion/sluta-tjata-om-trollfabrikerna/