Inget hindrar USA:s kärnvapen i Sverige

 Socialdemokraternas Peter Hultqvist hade ett viktigt meddelande efter försvars- och utrikesutskottens gemensamma möte i torsdags. Partiet hade fått igenom ”ett förtydligande” i betänkandet till riksdagen om avtalet om försvarssamarbete med USA (DCA).

”Det här dödar på något sätt diskussionen om kärnvapen på svenskt territorium,”  förklarade den tidigare försvarsministern. På något sätt, ja. På Peter Hultqvists sätt.

Så här lyder skrivningen: ”Utskottet påminner om att Sverige är part till icke-spridningsfördraget (Nuclear Non-proliferation Treaty, NPT), som är det centrala multilaterala ramverket för global, ömsesidig nedrustning och icke-spridning av kärnvapen.

Avtalet är det enda internationella juridiskt bindande avtal där de fem kärnvapenstaterna åtar sig att inte överlåta kärnvapen till andra stater eller hjälpa kärnvapenfria stater att utveckla kärnvapen. Kärnvapenfria stater förbinder sig i sin tur att inte ta emot eller skaffa kärnvapen.”

Ingenting i denna påminnelse hindrar USA från att föra in kärnvapenbestyckade krigsfartyg och flygplan på svenskt territorium eller lagra kärnvapen på de militärbaser dess krigsmakt med DCA-avtalet fritt får disponera. Ingenting förbinder heller ansvariga svenska politiker att motsätta sig utplacering av kärnvapen i Sverige. USA är liksom Sverige formellt bundet av icke-spridningsfördraget. Trots det har landet sedan länge kärnvapen i flera Nato-länder i Europa. Enligt USA och dess allierade strider det inte mot förbudet mot spridning av kärnvapen så länge USA har exklusiv kontroll över massförstörelsevapnen.

Detta rättsliga kryphål blir med DCA-avtalet högst användbart också i Sverige. Regering och riksdag frånhänder sig i paragraf efter paragraf kontroll över vad USA:s militär tar sig för på svenskt territorium.

Regeringen och den socialdemokratiska oppositionen behandlar själva icke-spridningsavtalet som en papperslapp utan verkan. NPT-fördraget är kategoriskt i sitt förbud mot spridning av kärnvapen. Det gäller både i krig och fred. Men i utskottens betänkande och i offentliga uttalanden heter det att amerikanska kärnvapen inte är aktuella i Sverige ”i fredstid”. Annat blir det ”i krigstid”.

Begreppen är inte preciserade. I vilken tid är vi när samma politiker förespeglar oss ett överhängande hot om en rysk invasion också av Sverige?

Norge och Danmark säger i sina militära avtal med USA nej till kärnvapen. USA har förbundit sig att respektera ländernas suveränitet – så länge det är ”förenligt med USA:s operativa militära behov”. I det svenska avtalet finns inte en rad om kärnvapnen. Finlands nyvalde president Alexander Stubb har öppnat för utplacering av amerikanska kärnvapen på finländsk mark. Men det kräver riksdagens godkännande. Kärnvapen är i lag uttryckligen förbjudna i Finland.

-Mikael Nyberg, kulturartikel i Aftonbladet

Läs mer: https://www.aftonbladet.se/kultur/a/Mn1OzM/mikael-nyberg-om-dca-avtalet-och-karnvapen.