DCA-avtalet ger USA närmast obegränsad rätt till svenskt territorium

DCA-avtalet innebär att Sverige ger USA:s krigsmakt en unik rätt att nyttja svensk mark, svenskt luftrum och svenskt hav till vad helst den önskar…

Den hittills mest uppmärksammade aspekten i DCA-avtalet mellan Sverige och Amerikas förenta stater är 17 utpekade amerikanska baser utplacerade från Boden och Kiruna i norr till Ravlunda utanför Kivik i söder och Visby i öster, där Sverige avstår från att låta svensk lagstiftning gälla. Samt att lagring av kärnvapen på svensk botten inte har uteslutits. Men avtalet syftar betydligt längre än så…

Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet säger i sitt remissvar: ”DCA-avtalet (ger) USA närmast obegränsad rätt till tillträde till svenskt territorium och till 17 basområden, vilka kan användas också för aktiviteter utanför Natosamarbetet.”

Det sägs ingenting i DCA om vad USA:s krigsmakt inte får göra i Sverige. Det som slår mig är: föra krig. Vapnen och de militära förbanden ska trots allt inte bara visas upp och verka avskräckande. I värsta fall, om avskräckningen misslyckas, eller om någonting oväntat inträffar i detta allt tätare packade allianssystem av åtgärder och motåtgärder, vidtar säkerhetens yttersta dimension – krig. Men vem bestämmer när och hur de amerikanska vapnen får användas från svenskt territorium?

DCA är en helt öppen legal plattform för främmande makt att bedriva avskräckning och att föra krig på svensk botten utan svensk inblandning. Svenskarna får inte ens inspektera förråden där gästerna ställt ”sina grejor”.

Såvitt jag kan utläsa innebär DCA att Sveriges regering inte längre är tillförsäkrad den yttersta kontrollen över om, hur, när och varför vi kommer i krig (eller, om man så vill, på vilket sätt vi ska svara på en rysk aggression), ej heller hur kriget ska föras från svenskt territorium.

Det här ett avtal som målar med bred pensel när det gäller de stora och för Sverige avgörande frågorna, som var gränserna går för svensk beslutanderätt. Men som är pedantiskt noggrann när det gäller de små frågorna, som den amerikanska personalens förmåner och rättigheter. Det är oklart vem som får starta och bedriva krig från svenskt territorium, däremot solklart att amerikanerna inte tänker betala moms…

Min övertygelse är att de nationer som agerar i panik och inte bevarar ett visst mått av handlingsfrihet riskerar att råka illa ut. Alliansens trygghet är förrädiskt dubbel. Den som söker tryggheten hos de stora kan sluta som bondeoffer. Den som trodde sig säker blev i stället måltavla.

– Carl Hamilton, kulturdebatt i Dagens Nyheter

Läs mer https://www.dn.se/kultur/carl-hamilton-vill-vi-verkligen-att-usa-ska-fora-krig-fran-vart-land/