Allt stöd till sjuksköterskestrejken!

Vi vill uttrycka vårt hundraprocentiga stöd för alla de sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensköterskor som nu är ute i konflikt. Det är hög tid att försvara sjukvården och de anställdas villkor.

Under årtionden har nedskärningar drabbat personal och patienter. Med detta i minne är det verkligen magstarkt av arbetsgivarna att nu börja påstå att konflikten är samhällsfarlig. Det är ju arbetsgivarna — i form av ansvariga politiker från alla riksdagspartier — som genomfört dessa nedskärningar.

Nedskärningarna har inneburit förlängda vårdköer och har skapat de orimliga arbetsvillkor, med toppstyrning och tystnadskultur, som är grunden till personalflykten från sjukvården. Det om något är samhällsfarligt.

Nu behövs allt stöd från anhöriga, patientföreningar och anställda i andra sektorer samt andra fackföreningar. Det gäller att hålla ihop! Ett stort steg framåt vore om fackföreningarna Vårdförbundet och Kommunal kunde kämpa tillsammans för mer resurser till sjukvården i Sverige.

Se även: https://arbetet.se/2024/05/29/vardkonflikten-i-korthet-det-har-bor-du-veta-om-vardforbundets-blockad-och-strejk/ och https://www.vardfokus.se/nyheter/13-000-sjukskoterskor-har-lamnat-yrket/

-Frank Pettersson, sjuksköterska, Tomas Westerström, undersköterska, Marika Atlegrim, biomedicinsk analytiker med flera, insändare i Västerbottens-Kuriren

Läs mer https://www.vk.se/2024-06-01/insandare-allt-stod-till-sjukskoterskestrejken-2