Foto: Yulia Dubyna /unisplash.com.

En udda fågel

I de fina salongerna
med de andra cheferna
känner jag mig obekväm
som en udda fågel
en katt bland hermelinerna
en plump i protokollet.

Jag förväntas gilla
resor till exotiska platser
vackra kläder och smycken
framgångsrika barn
och ovanlig mat.

Jag känner ingen
samhörighet med dem
utan mest med dem
jag arbetar med
och dem jag arbetar för.

Det sägs att män
kan lukta till sig kvinnor
när de har ägglossning.

Själv går jag på syn och känsel
när jag söker fränder
människor som läst Dostojevstij
Sara Lidman och Gunnar Ekelöf
har som ett skimmer omkring sig
ett lätt vibrato som suger in mig
ger mig näring
som får mina dikter att gro
gör mig nyfiken
så att jag vågar öppna upp
bjuda in och visa min sårbarhet.

Men du måste inte vara litterär
det går så bra ändå
om du gillar långa promenader
i oländig skog
längdskidåkning och en liten ridtur
ovanliga skalbaggar och fågelläten.

Och inte pratar om vad du har köpt
utan vad du har upplevt
vad du har sörjt och saknat
vad du har gått bet på
och vilken glädje du har i livet.

Lena Staaf

Läs också:

You May Also Like