Smittan upptäcktes hos en död duva i Vingåker tidigare nu i veckan…

Duvpest konstaterad i Sörmland

Ett fall av fågelsjukdomen duvpest har konstaterats i Sörmland. Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) upptäckte smittan hos en död duva i Vingåker under torsdagen.

Viruset är ofarligt för människor men kan smitta andra fågelarter, och hos höns kan det leda till den allvarliga smittan newcastlesjukan. Om en gård drabbas av newcastlesjuka måste alla fåglar avlivas och äggen förstöras. Det skedde också på en gård i Östergötland för bara några veckor sedan. Då tvingades omkring 14.000 värphöns att avlivas. Nu har alltså duvpest konstaterats i Sörmland och Länsstyrelsen uppmanar alla som har fåglar att vara extra uppmärksamma.

Även allmänheten bör ha koll

På grund av kopplingen till newcastlesjukan uppmanas nu alla som håller höns att vara extra uppmärksamma, och samtidigt uppmanas också allmänheten att rapportera in döda eller sjuka vilda fåglar till SVA. Mer information om duvpest finna att läsa på SVA:s hemsida.

Läs också:

Sörmland högriskområde för fågelinfluensa