Lena Staaf på Stadsbiblioteket i Eskilstuna (Foto: Paul Norström)

Poesiafton med socialt engagemang på Stadsbiblioteket i Eskilstuna

Nu i veckan gästades Eskilstuna av poeten Lena Staaf. De som tagit sig till Stadsbiblioteket för att lyssna till Lena Staafs uppläsning av sina dikter ur boken Asociala dikter uppmanades av författaren att reflektera, kommentera och diskutera dikternas innehåll.

Och så blev det – Lena Staaf varvade under kvällen diktuppläsning med samtal med dem som kommit. De ämnen som berördes handlade om sådant som personer yrkesverksamma inom den sociala sektorn dagligen konfronteras med.

Lena Staaf har en 40-årig erfarenhet av arbete inom olika delar av den sociala sektorn, och de förändringar som ägt rum under dessa fyra årtionden var också en sak som hon ställde fram för diskussion. Problematiken sammanfattad genom motsatsparet ansvarstagandeanpasslighet.

Liksom Lena Staaf framhöll flera av deltagarna i diskussionen de negativa effekter som den växande och i många fall överdrivna fokuseringen på dokumentation och mätbarhet fått. I förening med “public-management-tänkandet” har bristande resurser generellt drabbat de utsatta och hämmat socialarbetarnas ambitioner. Utvecklingen har speglat den förskjutning mot kyligare och hårdare mellanmänskliga relationer som präglat den så kallade “tidsandans” förändring sedan 70-talet.

En slags motståndsgrupp

De som samlats till poesi- och diskussionskvällen i Stadsbiblioteket, flera med yrkeserfarenheter från socialt arbete, utgjorde nog något av en “motståndsgrupp” som inte gett upp hoppet om att utvecklingen skall kunna vridas i positiv riktning.

Och det handlar ju också om att bygga ett samhälle som inte stöter ut, marginaliserar och trycker ner; och därmed inte i samma utsträckning som nu skapar de problem som våra socialarbetare tvingas konfrontera.

Lena välbekant för eFOLKET:s läsare

Den genomtänkta humanism och samhällskritik som präglar Lena Staafs skrivande är något som inte är obekant för tidningen eFOLKET:s läsare. Sedan flera år har hon varje vecka bidragit med dikter i vår tidning, det under samlingsrubriken Lenas rödgröna poesi.

Avdelningen Lenas rödgröna poesi finner du i högerspalten i tidningen eFOLKET. Scrolla ner en bit och klicka på det röda fältet: Lenas rödgröna poesi. Då får du tillgång till samtliga dikter av Lena som eFOLKET publicerat.

You May Also Like