Komvuxifieringen av folkhögskolan – om folkbildning del 1

folkhögskolan betyder: Min arbetsplats, specifikt Eskilstuna folkhögskola. 
I folkhögskolan betyder: Folkhögskolor allmänt, det vill säga folkhögskolan som skolform.

Två av mina kollegor, Mårten Carlson och Henrik Sundh, pratar om folkbildares uppfattning och, som jag förstår det, överskattning av vår särart. Många kollegor pratar om särarten men har, när det gäller, svårt att definiera och försvara den, … Läs mer

Läs mer

Grattis romerna

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar, som talar fem nationella minoritetsspråk: jiddisch, romani chib, samiska, finska och meänkieli. Romer kan delas in i fem grupper: svenska, finska, utomnordiska, nyanlända och resande. Nyanlända kan delas in i två grupper: forna jugoslaver som kom hit på 1990-talet och EU-migranter från främst Rumänien och Bulgarien, de vi till … Läs mer

Läs mer

Mäktiga företag – krönika av Tobias Persson

På sistone har man kunnat märka hur företag stärker sin makt, inte bara genom reklam utan också mer direkt i våra liv. Det skrämmer människor, som inte vågar protestera, särskilt inte mot företag de är beroende av, vilket så klart stärker deras makt ytterligare. Jag tänkte gå emot och namnge några exempel. Negativ PR tycks vara något de flesta företag … Läs mer

Läs mer

Varannan damernas – Krönika av Tobias Persson

“Varannan damernas. Vad är det för jävla trams? Jag vill ha en partner, som kan dansa.”

Leder könskvotering till ett mer jämställt samhälle? Eller kvoteras kvinnor in av män på männens villkor? Blir “alibin” eller i värsta fall mer patriarkala än männen själva? Margaret Thatcher och Condoleezza Rice är två exempel. I Sverige infördes reformen till valet 1994. Tre år … Läs mer

Läs mer

Krönika: Varför vi jobbar

Jag är uppväxt med idealet om “den skötsamme arbetaren”. Eller “med Luther på axeln”, som man också säger. Man vaknar, klär på sig och går till jobbet. Att man är sjuk eller saknar jobb finns inte. Pappa, som jobbade på SCA i Göteborg, hade 1-2 sjukdagar på 40 år. Tills han blev arbetslös, när företaget flyttade till Mariestad. Mamma jobbade … Läs mer

Läs mer

Opinionsbildning och propaganda

Krönika av: Tobias Persson

I folkomröstningen 2003 jobbade jag för S mot EMU i Göteborg. Våra “motståndare”, Ja till Europa, var någon sorts allians mellan näringsliv, högersosseri och andra förespråkare. Det är fortfarande det bästa jag gjort i mitt politiska liv (frånsett att Anna Lindh mördades på slutet). Vi var, trots begränsade resurser, så jäkla pålästa, körde mängder av cirklar … Läs mer

Läs mer