Rasbiologin. Nittonhundratalets variant av häxprocesserna

Då rasbiologin tas upp idag finns tyvärr grupper som gör partipolitik av frågan.  Rasbiologin ansågs, från det att den uppstod på artonhundratalet till nazisternas tillämpning i Tyskland på 30- 40-talet, vara en etablerad vetenskap

I Sverige var det ingen partiskiljande fråga utan besluten kring rasbiologin från 20-talet togs i full enighet...

Läs mer