“Herrejävlar, jag har ihjäl vår socialminister!”

Äldreomsorgen i det här landet går på knäna. Egentligen går den inte alls. I hög grad bedrivs den av privata företag som – med vinstintresset i första rummet – sparar på löner och bemanning. Arbetsmiljön är så ohållbar att det är i det närmaste ofattbart att det överhudtaget går att jobba inom äldreomsorgen idag.

Ändå ska det nu skäras ned … Läs mer

Läs mer

Äldreomsorgsarbetare: Förbättra arbetsvillkoren eller vi byter yrke

I Kommunals rapport “Personal som stannar” visas arbetsmiljöns betydelse för att få fler anställda att vilja jobba kvar i äldreomsorgen.

Rapporten, som presenterades den 1 mars, bygger på Kommunals medlemsundersökning 2017, där cirka 6 500 äldreomsorgsanställda svarat på en rad frågor om arbetsmiljön. Det framkommer märkbara skillnader mellan dem som har avsikten att stanna kvar i yrket om tre år, … Läs mer

Läs mer

Lägre lön och sämre villkor i privat äldreomsorg

De anställda i privat driven äldreomsorg har genomgående sämre villkor och lägre löner än personalen i kommunal äldreomsorg, och skillnaderna ökar. På två år har löneskillnaderna mellan privat och kommunalt anställda fördubblats. Det framkommer i rapporten Så mycket bättre?: 2016 som fackförbundet Kommunal nyligen presenterade.

År 2012 hade heltidsanställda undersköterskor och vårdbiträden i privat regi lägre löner än i kommunal… Läs mer
Läs mer