Nu i veckan togs det första symboliska spadtaget. På bilden: Robert Brånn, projektledare på Kfast, Pär Knutsson, vd SjötorpsHus, Vård- och omsorgsnämndens ordf. Majo Brostedt (S) och Vård- och omsorgsförvaltningens förvaltningschef Johan Lindström. (Foto: Kfast)

Eskilstuna: Nytt vård- och omsorgsboende i Skogstorp

Mittemot Skogstorpsskolan strax intill Kfasts nybyggda bostäder bygger man just nu ett nytt vård- och omsorgsboende. Det är det första boendet som är planerat utifrån en ny konceptboendemodell – en plan som tar hjälp av forskning och tidigare erfarenheter för att utforma boenden som är både trevliga att bo i och effektiva för personalen att arbeta i.

Boendet ska även vara hållbart och klimatvänligt. Byggnaden kommer att ha 3 våningar bestående av 62 lägenheter med personalytor och dagverksamhet. Byggnaden kommer också ha:

  • en stomme av trä och återbrukat tegel, vilket ger minskad klimatpåverkan.
  • solceller och batterilagring.
  • uppvärmning med bergvärme.
Så här är det tänkt att det ska se ut när det är klart våren 2026…

Klart 2026

Det är det kommunägda Kfast som projektleder byggnationen tillsammans med entreprenören Sjötorps Hus. Vård- och omsorgsboendet kommer sedan att drivas i kommunal regi. Nu i veckan togs det första symboliska spadtaget, och i början av 2026 väntas det hela stå klart.

Eskilstuna Kommun kommer alltså att äga byggnaden och Kfast ska sköta om den. Byggnationen beräknas vara klar under våren 2026. Kostnad för byggnationen beräknas bli 215.000.000 kronor.

Läs också:

Nya flerfamiljshus byggs i Skogstorp i Eskilstuna

Invigning av nytt vård- och omsorgsboende i Eskilstuna

You May Also Like