Lägre lön och sämre villkor i privat äldreomsorg

De anställda i privat driven äldreomsorg har genomgående sämre villkor och lägre löner än personalen i kommunal äldreomsorg, och skillnaderna ökar. På två år har löneskillnaderna mellan privat och kommunalt anställda fördubblats. Det framkommer i rapporten Så mycket bättre?: 2016 som fackförbundet Kommunal nyligen presenterade.

  • År 2012 hade heltidsanställda undersköterskor och vårdbiträden i privat regi lägre löner än i kommunal regi. Skillnaden i total lön var i genomsnitt 900 kronor. 2014 hade denna skillnad fördubblats till 1 800 kronor.
  • År 2012 var den genomsnittliga grundlönen 1 900 kronor högre i kommunal äldreomsorg än i privat. 2014 hade skillnaden ökat till 2 500 kronor. Grundlönen för heltidsanställd personal inom privat äldreomsorg var då 20 700 kronor i månaden, jämfört med 23 200 kronor i månaden för kommunalt anställd personal.
  • Andelen deltidsanställda är högre i privat driven äldreomsorg. År 2015 arbetade 69 procent inom privat äldreomsorg deltid, jämfört med 62 procent inom kommunalt äldreomsorg.
  • Lönespridningen är större i privat äldreomsorg, men det är i huvudsak en lönespridning nedåt.

I rapporten konstateras också att behovet av kompetent och välutbildad personal kommer att öka med en allt äldre befolkning. Enligt SCB:s prognoser behöver det rekryteras 160 000 undersköterskor till 2035.

För att kunna möta rekryteringsbehovet måste villkoren bli bättre, annars kommer det bli omöjligt att attrahera arbetskraft till dessa arbeten, kommenterar Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Tommy Jansson

You May Also Like