Anpassa bemanningsnivån och yrkeskvalifikationen efter äldreomsorgstagarnas behov och verksamhetens krav på kontinuitet och kvalitet.

Äldreomsorgsarbetare: Förbättra arbetsvillkoren eller vi byter yrke

I Kommunals rapport “Personal som stannar” visas arbetsmiljöns betydelse för att få fler anställda att vilja jobba kvar i äldreomsorgen.

Rapporten, som presenterades den 1 mars, bygger på Kommunals medlemsundersökning 2017, där cirka 6 500 äldreomsorgsanställda svarat på en rad frågor om arbetsmiljön. Det framkommer märkbara skillnader mellan dem som har avsikten att stanna kvar i yrket om tre år, och de som vill lämna yrket inom tre år.

Länk till rapporten

Här följer några av resultaten:

 • Majoriteten av äldreomsorgsarbetarna vill jobba kvar i yrket åtminstone tre år, medan 27 procent vill byta yrke. Jämfört med föregående medlemsundersökning 2012 har andelen som vill lämna yrket ökat med 5 procentenheter.
 • 72 procent bland dem som vill stanna i yrket minst tre år, och 83 procent av dem som vill lämna, uppger att arbetet är psykiskt ansträngande minst en dag i veckan samt 76 respektive 83 procent upplever jäkt minst en gång i veckan.
 • Bland dem som vill stanna i yrket uppger 36 procent att de har små eller mycket små möjligheter att påverka arbetsbelastningen. För dem som vill lämna är andelen 57 procent. Båda grupperna vittnar om svårigheter med att ta raster.
 • Cirka 25 procent av dem som vill stanna i yrket upplever att de har små eller mycket små möjligheter att utvecklas i sin yrkesroll, medan andelen är mer än dubbelt så hög bland dem som vill lämna yrket.
 • Andelen som anser att lönen motsvarar prestationen i en liten eller mycket liten utsträckning är 54 procent bland dem som vill stanna i yrket och 73 procent av dem som vill lämna.

Cirka 18 procent av dem som vill stanna i yrket, och mer än dubbelt så hög andel bland dem som vill lämna det, anser att de har små eller mycket små möjligheter att vid behov få stöd av sin chef.

Kommunals förslag för att få äldreomsorgsarbetarna att stanna i yrket:

 • Anpassa bemanningsnivån och yrkeskvalifikationen efter äldreomsorgstagarnas behov och verksamhetens krav på kontinuitet och kvalitet.
 • Skapa möjligheter till yrkesutveckling och karriärvägar.
  – Specialisering på eftergymnasial nivå, främst inom yrkeshögskolan.
  – Undersköterskelegitimation. Det kan bland annat bättre tydliggöra kraven och leda till utveckling av yrket. I sin tur skulle detta höja statusen i yrket.
  – Vägar till olika ledande funktioner, som bland annat kan kopplas till specialisering.
 • Låt proffsen vara proffs. Öka äldreomsorgsarbetarnas handlingsutrymme genom ökad tillit till det kunnande och den erfarenhet de har. Personalens kunnande och erfarenhet, tillsammans med omsorgstagarnas behov, ska vara grunden för hur arbetet planeras.
 • Se över antalet anställda per chef, samt ge chefer tillräckligt med resurser och rätt förutsättningar för att leda arbetet. Detta ökar äldreomsorgsarbetares möjlighet att få stöd av chef.

I rapporten görs ingen uppdelning mellan anställda i offentlig eller privat äldreomsorg. Den skattefinansierade äldreomsorgen har under lång tid varit underfinansierad samtidigt som privata bolag har tillåtits att ta ut stora vinster från verksamheterna. En av de värsta aktörerna är Attendo, som med kommunpolitikers godkännande har etablerat sig på många ställen i landet. Den undermåliga arbetsmiljön för Attendo-anställda i Eskilstuna har nyligen avslöjats i en artikelserie i eFOLKET.

Tommy Jansson

You May Also Like