Bild: Rita E, Pixabay.

Högern och jurister avvisar starkt skydd för personal och äldre

Nyligen införde ett huvudskyddsombud på äldreboendet Serafen i Stockholm skyddsstopp då varken personalen eller de äldre kunde garanteras skydd för att riskera att bli smittade av covid-19.

Arbetsmiljöverket hanterade ärendet snabbt och beslutade om att krav på skyddsutrustning måste finnas.

Beslutet överklagades av Stockholms högerstyre, där Miljöpartiet ingår, och har nu prövats i förvaltningsrätten, som upphäver Arbetsmiljöverkets förbud.

Domstolen anser att begreppet “patientnära arbete” inte är tillräckligt tydligt för att kommunen ska kunna förutse vilka åtgärder som behöver vidtas, skriver förvaltningsrätten i ett pressmeddelande.

Läs mer:

You May Also Like