Foto: Sabine van Erp / Pixabay

Kommunal: Klass och kön avgörande för ointresset “uppifrån” för äldreomsorgen

Kommunals ordförande Tobias Baudin har inför fredagens riksdagsdebatt om äldreomsorgen skrivit ett öppet brev till samtliga riksdagsledamöter och hoppas att intresset för villkoren för personalen håller i sig även när den här krisen är över.

Det är positivt att man äntligen börjat prata om äldreomsorgen i riksdagsdebatterna

men det är ju lite tråkigt att det krävdes en pandemi med tusentals döda i Sverige för att man skulle göra det, säger Tomas Baudin till Kommunalarbetaren.

Han hoppas att politikerna ska förstå att det krävs yrkesskicklighet och kompetens och inte bara “fler händer” för att jobba i äldreomsorgen.

Han är mycket kritisk till den styrningsfilosofi som dominerat i offentliga verksamheter under flera årtionden. Det krävs att politikerna tar krafttag mot New Public Management, vars yttersta konsekvens är minutscheman i hemtjänsten.

Han konstaterar också att kunskapsnivån om äldreomsorgen är låg och exemplifierar med att Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell säger sig vara överraskad över hur det ser ut.

I sjukvården är det läkare och sjuksköterskor, akademiker, men i äldreomsorgen är det de som har kortare utbildning, en del har ingen utbildning alls och det är många nyanlända. Framför allt är det 90 procent kvinnor.

Det är ett enormt ointresse för äldreomsorgen och det tror jag handlar om klass och kön. Det är arbetarkvinnor och då känns det inte lika prioriterat, säger Tomas Baudin.

I det öppna brevet uppmärksammas riksdagsledamöterna på att det tre månader in i pandemin saknas skyddsutrustning för äldreomsorgspersonalen i stor omfattning fortfarande.

Tommy Jansson

Läs mer:

You May Also Like