Skärmklipp från: Projektrapport Äldreomsorgen 2017-2019.

Nära nio av tio arbetsplatser inom äldreomsorgen kritiseras för brister i arbetsmiljön

Hög arbetsbörda och sjukfrånvaro. Bristande rutiner för förankring, delaktighet, riskbedömning, tidsbrist, vakanser, hot, våld och omorganisationer. Det är vanliga inslag i personalens vardag inom äldreomsorgen visar en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Det är mycket utbrett med allvarliga brister i arbetsmiljöarbetet. Av de inspekterade arbetsplatserna – över 1000 arbetsställen och nära 200 arbetsgivare – fick 87 procent krav på förbättringsåtgärder. Inspektionerna har omfattat både privat och kommunalt drivna verksamheter

– Störst brist ser vi i att arbetsgivare inte regelbundet undersöker, riskbedömer och åtgärdar risker i personalens arbete. Det är en riskfylld arbetsmiljö, ofta med en orimlig obalans mellan krav och resurser. Ett regelbundet och systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete är avgörande för att personalen ska orka arbeta och säkra kompetensförsörjningen i framtiden, säger Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör på Arbetsmiljöverket.

Inspektionerna har särskilt fokuserat på personalens delaktighet och medverkan i arbetsmiljöarbetet samt på den organisatoriska och sociala arbetsmiljön, som hög arbetsbelastning och kränkningar.

– Många upplever att de inte kan påverka sin arbetssituation. Oväntade och påfrestande situationer som uppstår mer eller mindre hela tiden hos brukare eller mellan brukare och besparingar är faktorer som påverkar arbetsbelastningen mycket. Därför är möjligheten att kunna påverka sin arbetssituation, få tid för återhämtning samt stöd från chef och kolleger viktiga faktorer för att minska ohälsan, säger Britt-Marie Henriksson, projektledare för inspektionen på Arbetsmiljöverket.

Tommy Jansson

Länkar:

You May Also Like