Sydafrika: omvälvningens andra etapp inledd?

När det rasförtryckande apartheidsystemet definitivt gick i graven 1994, och Nelson Mandela valdes till Sydafrikas president, var den första etappen för befrielserörelsen ANC avverkad.

Återstod gjorde uppgiften att bygga ett socialt och ekonomiskt jämlikt Sydafrika, som sedan 50-talet varit en framskjuten och grundläggande pelare i ANC:s program...

Läs mer