Desmond Tutu, Sydafrikas legendariske ärkebiskop, har avlidit. Han dog på annandagen i Kapstaden 90 år gammal

Desmond Tutu föddes i Transvaal 1931.Hans far var skollärare och hans mor städerska och kokerska. Han utbildade sej till lärare men när han skulle börja undervisa sammanföll detta tidsmässigt med införandet av ras-segregation (apartheid) i skolorna med begränsad utbildning för svarta barn. Den unge Desmond ville inte ha med detta system att göra och slog istället in på prästbanan. Han prästvigdes 1960 och studerade i fyra år teologi vid Kings College i London.

Tutu återvände till Sydafrika. Han verkade som biskop i Lesotho 1976-1978 Senare kom han till den fattiga stadsdelen Soweto i Johannesburg och 1985 vigdes han till ärkebiskop.

Under hela tiden stod han i frontlinjen i kampen mot apartheid. Sydafrikanska kyrkorådet var hans organisatoriska plattform.

1984 tilldelades han Nobels fredspris. Desmond Tutu organiserade sej inte i något parti men var i största grad delaktig i kampen som förpassade apartheidregimen till historiens skräphög. Nelson Mandela kunde utropas till landets president 1994 och Desmond Tutu utsågs till ordförande i Sannings och Försonings-rådet. Rådet kunde ge regimens förbrytare amnesti men det fodrades att de infann sej och bad om ursäkt. Den f.d. presidenten P.W. Botha vägrade infinna sej. Den siste apartheid-presidenten de Klerk infann sej men påstod sej inte känt till övergrepp. Men mångaM viktiga vittnesmål kom till stånd..

Desmond Tutu tvekade inte heller att kritisera ANC-regeringen när den allt mer misslyckades med att lansera verkliga förbättringar för folket och istället allt mer föll ner i korruption. Sydafrika är ju ett av exemplen på regimer som svikit mångas förhoppningar och de socialistiska drömmarna har förbytts i en brutal kapitalism och korruption.

Vi har idag anledning att hylla Desmond Tutu, en man vars liv präglades av kamp mot rasism och ojämlikhet. En man som in i det sista stod fast vid sina principer.

You May Also Like