Pojkar i Gaza. Foto: Hosny Salah. Fotot taget vitt ett av Israels tidigare terrorangrepp.

Terrorn mot Gaza: Sydafrika drar Israel inför Internationella domstolen i Haag

Telesur 231229
Sudáfrica denuncia a Israel ante Corte Internacional de Justicia por actos genocidas en Gaza 

Översättning: Zoltan Tiroler

Telesur:

Den sydafrikanska regeringen uttrycker oro över situationen för civilbefolkningen i Gaza, och har nu bett ICJ att förklara att Israel bryter mot sina skyldigheter enligt folkmordskonventionen.

Den sydafrikanska regeringen vände sig i fredags till Internationella domstolen i Haag (ICJ), med en begäran om att domstolen ska fördöma de åtgärder som Israel genomfört, och de pågående attackerna mot civilbefolkningen i Gaza-området.

Man uppmanar också ICJ att omedelbart förklara att Israel inte uppfyller sina skyldigheter enligt konventionen om folkmord, och kräver ett omedelbart upphörande av handlingar och åtgärder som bryter mot dessa skyldigheter.

Den sydafrikanska regeringen uttrycker oro över situationen för civila som attackeras av Israels ockupationsstyrkor, liksom över användningen av våld och tvångsförflyttning av befolkningen.

Det finns pågående rapporter om att internationella brott, såsom brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser, begås; liksom rapporter om att handlingar som överstiger tröskeln för folkmord eller relaterade brott, enligt definitionen i 1948 års konvention om förebyggande och bestraffning av folkmord, heter det i den sydafrikanska regeringens skrivelse till domstolen i Haag.

Sydafrika har också upprepade gånger fördömt alla former av våld och attacker mot civila, och har uppmanat till ett omedelbart och permanent eldupphör och återupptagande av samtalen för att få ett slut på de israeliska styrkornas ockupation av Palestina.

Den sydafrikanska nationen är, som part i konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, skyldig att uppmana till och stoppa förekomsten av folkmord.

Därför beslutade den sydafrikanska regeringen regeringen vid ett särskilt möte den 8 december att vända sig till Internationella domstolen i Haag för att få Israel att avstå från handlingar som skulle kunna betecknas som folkmord eller därmed sammanhängande handlingar.

ICJ sade i ett uttalande att Sydafrika lämnat in dokumentation som hävdar att Israels handlingar och underlåtenhet är av folkmordskaraktär, eftersom de begås med den nödvändiga specifika avsikten att förgöra palestinierna i Gaza som en del av den bredare palestinska nationella, rasmässiga och etniska gruppen.

Telesur 231229 

Sudáfrica denuncia a Israel ante Corte Internacional de Justicia por actos genocidas en Gaza

https://www.telesurtv.net/news/sudafrica-recurre-corte-internacional-justicia-actos-genocidas-israel-gaza-20231229-0027.html

You May Also Like