Texten ovan är ur en av John Adam's rapporter till Craig Williamson. “Speedy” kallades apartheidregimens chef för säkerhetspolisen, generalen Johann Coetzee. Med “Jan” avses den av Williamson värvade svenske spionen Jan Robert Wennerstrand. Foto: Anders Hasselbohm.

Mordet på Olof Palme – “Rolf” var länken mellan apartheidregimens svenska spion och SÄPO-chefen

eFOLKET tackar Anders Hasselbohm för hans klarläggande nedan. Som framgår av det Hasselbohm skriver och det utdrag ur dokument som den sydafrikanska sanningskommissionen (TRC) tagit i beslag, hade den svenske spionen “Jan” (Jan Robert Wennerstrand) en indirekt kontakt med den svenska motsvarigheten till högsta chefen för den sydafrikanska säkerhetspolisen genom “en vän”. Vännen benämns i dokumentet “Rolf”. Om också Rolf tillhörde SÄPO framgår inte i dokumenten.

ANDERS HASSELBOHM:

Den “R” som nämns i eFolkets artikel med rubriken Mordet på Olof Palme – Alla fakta om den höga Säpo-chefens kontakt med apartheid-regimens svenska spion måste upp i dagsljuset! är inte säkert som påstods en Säpo-man.

Uppgiftens ursprung är från min artikel Planerades ett attentat mot Palme på Kreta i september 1985?Gunnar Walls Blogg den 5 juni.

Minnet svek mig från arbetet kring ämnet som resulterade i artiklar jag för över 19 år sedan skrev i Aftonbladet (AB 20 juni och 21 juni, 2001).

Så här ska det vara:

Svenske Jan som medan han arbetade i Sydafrika hade värvats av Craig Williamson mötte apartheidregimens Europa-agent John Adam i Stockholm i februari 1987.

Vid punkt 8 i agentens rapport hem till sina överordnade i Sydafrika den 14 februari 1987 står att Jan för John Adam hade berättat om en gemensam vän, Rolf, som också är vän med “Speedy´s opposite number (in Jan´s country)”.

Chefen för Sydafrikas säkerhetspolis Johann Coetzee kallades för Speedy. Dennes “opposite number” det vill säga dennes motsvarighet i Sverige var alltså den svenske Säpo-chefen.

Rolf” ber om att skyndsamt få material för att visa “Speedy´s equivalent”, Speedys motsvarighet, som avslöjar ANCs länk till kommunisterna. Detta sägs “uppenbarligen vara på begäran av Speedys motsvarighet”.

“Jan anser att detta ska ske skyndsamt”, rapporterar apartheidregimens agent John Adam slutligen vid punkt 8 hem till Sydafrika.

*****

Avsnittet ur vilket ovanstående är hämtat tillhör den omfattande dokumentation som beslagtogs eller lämnades av John Adam då denne senare efter regimskiftet i Sydafrika sökte amnesti hos den så kallades Sanningskommissionen, The Truth- and Reconciliation Commission, TRC.

Jag fick under våren 2001 från en sydafrikansk källa bud om att samtliga av agenten John Adams dokument som Sanningskommissionen hade fått hade förts ut ur Sydafrika. Jag erbjöds ta del av dem i en europeisk storstad och dit reste jag förstås och läste och kopierade under några dagar.

ANDERS HASSELBOHM

You May Also Like