Bild: Vleyva / Pixabay.

Sydafrika och corona

Virusspridningen har åter tagit fart i Sydafrika. Enligt de senaste siffrorna har över 400 000 bekräftats smittade. Fler än sextusen har avlidit efter att ha diagnosticerats som smittade i covid-19. Begränsade resurser gör att siffrorna är i underkant. Problemen är många.

Den sydafrikanska sjukvården har redan andra angelägna problem att ta hand om. Dessa riskerar nu att hamna i skymundan; HIV och TBC. Man befarar att hivsmittade kommer att undvika sjukvården av rädsla för att bli smittade av covid-19 och på så sätt inte får sin bromsmedicin.

Möjligheterna att undvika smittspridning är mindre än här. Det är inte lätt att hålla distans när hushållet består av åtta personer som delar ett skjul med två rum. Är familjens försörjning dessutom beroende av att dess medlemmar dagligen går hemifrån för att det ska komma mat på bordet blir läget snabbt omöjligt när nedstängning proklameras.

Under pandemin har den sydafrikanska regimen betalat ut en villkorad form av basinkomst. Ett stöd, SRD, på 500 rand (cirka 590 svenska kronor – red. anm.) betalas ut under ett halvår till behövande. Enligt uppgift har tre miljoner ansökningar beviljats. Nu diskuteras en fortsättning men pengarna måste komma någonstans ifrån.

Den sydafrikanske ekonomin befann sig på nedgång när pandemin slog till. Inte minst Guptaskandalen har kostat Sydafrika en hel del, inte bara i form av pengar; den har också kostat ANC en del i form av försämrat anseende. Skandalen beskrivs som en kidnappning av den sydafrikanska statens ekonomi.

För att klara den ekonomiska ansträngningen har landet ansökt och fått ett lån beviljat av BRIC-länderna. BRIC-länderna består av fyra länder som tidigare haft mycket god tillväxt: Brasilien, Ryssland, Indien och Kina. Det är inte svårt att förstå vilket av dessa länder som ställer upp med större delen av lånet.

Med den återtagna nedstängningen av landet följer ett alkoholförbud som många socialarbetare jublar över. Att hålla nere konsumtionen av alkohol är angeläget. Våld mot kvinnor är ett stort problem i landet. Siffrorna är alarmerande. Åtta kvinnor dödas varje dag. Hundra kvinnor anmäler dagligen att de utsatts för våldtäkt.

Frustration över de egna tillkortakommandet i kombination med en dålig inställning till kvinnor ger ofta sydafrikanska män en förevändning att ta till våld i hemmet.

Sedan restriktionerna tillfälligt släpptes den 1 juni har flera brutala mord inträffat. Mord som Sydafrikas president Ramaphosa beskriver som ett krig mot landets kvinnor.

Inte undra på att ett nytt alkoholförbud uppskattas!

Siv Aksila

You May Also Like