Ny rapport: Rika kommuner får det bättre och fattiga sämre

I en rapport från Arena Idé beräknas utvecklingen i skatteintäkter och utgifter för välfärdstjänster i samtliga svenska kommuner. Allt fler kommuner, främst i glesbygd, får svårt att klara välfärden om det inte tas nödvändiga politiska beslut som kraftigt förstärker inkomsterna. För det behövs en kraftig omfördelning i samhället.

Rapportförfattaren, ekonomhistorikern Josef Liljegren, har beräknat kostnaden för den ändrade befolkningsutvecklingen och … Läs mer

Läs mer

Avslöjande: Kuppmakarna i Bolivias hade band till CIA och School of the Americas

Artikel tidigare (14/11) publicerad i svnsk översättning på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Förenta staterna spelade en nyckelroll i militärkuppen i Bolivia och på ett direkt sätt, på ett sätt som knappast har erkänts i skildringar av händelserna som ledde fram till att landets folkvalde president, Evo Morales, tvingade avgå den tionde november.

Precis innan Morales avgick “föreslog” överbefälhavaren för Bolivias försvarsmakt, … Läs mer

Läs mer

Bakom kuppen i Bolivia – litium och transnationella gruvföretag

Denna artikel artikel har tidigare (14/11) varit publicerad i svensk översättning på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

Bolivias president Evo Morales störtades i en militärkupp den tionde november 2019. Han befinner sig nu i Mexiko. Innan han avsattes hade Morales varit involverad i ett långsiktigt projekt att skapa ekonomisk och social demokrati i sitt, sedan länge, exploaterade land.

Det är viktigt att … Läs mer

Läs mer