Torshälla i ett nötskal

Vid de tre större infarterna till Torshälla sitter skyltar med bild och text: “Torshälla gör småstadsevolution”. Skyltarna sattes upp 2017 i samband med att Torshälla firade 700 år som stad.

Skylten som sitter vid kyrkogården vid infarten mot Torshälla.

Det var när jag för någon dag sedan åkte förbi en av dessa skyltar jag fick idén till “Torshälla i ett nötskal”.

Bilden visar verkligen Torshälla i ett nötskal.

Närbild på skylten som visar några av Torshällas “kännetecken”.

Till vänster på skylten ser man Rådhuset. Det finns en intressant berättelse om klockan som sitter på Rådhusets torn. Det kan jag skriva om en annan gång – om jag inte redan har gjort det.

Man ser Torshälla kyrka, som liksom andra kyrkor i våra trakter, har anor från 1100-talet. På samma plats där kyrkan nu står har det tidigare funnits en offerplats för asatron.

Mitt i forsen på en sten står Allan Ebelings kanske mest kända konstverk, Tors bockar. Allan Ebeling presenterade jag i ett inlägg här i eFOLKET 12 september 2020: “Offentlig konst i Torshälla och Eskilstuna – Allan Ebeling”.

På bilden ser man gästhamnen med brygga och några båtar, samt den byggnad som jag tror från början var en magasinsbyggnad. Det anspelar på att Torshälla en gång i tiden var en viktig sjöfartstad, och att man med slussar kunde segla längs Eskilstunaån ända upp till Eskilstuna. Det finns en sluss i Torshälla och en i Eskilstuna.

På de gråbruna skyltarna sitter något som ser ut som en blomma, eller en fackla, som lyser starkt i regnbågens färger.

Samma blomma återfinns som dekorativa utsmyckningar på några platser i Torshälla. Men då är de gjorda av plåt och är svartmålade. Om dessa blommor symboliserar något speciellt känner jag inte till.

Vid kommunsammanslagningen 1971 slogs sju kommuner ihop till en – Eskilstuna kommun. En av dessa var Torshälla. De övriga kommunerna som slogs ihop med Eskilstuna var mera som “landsbygdskommuner”.

Torshälla har gamla anor som stad. Man fick sina stadsprivilegier redan 1317. Idag har Torshälla cirka 10 000 invånare. Hela Eskilstuna kommun har nu drygt 107 000 invånare.

Eskilstuna är betydligt yngre och fick sina stadsprivilegier först 1659.

Det är därför Torshälla, med en viss rätt, fortfarande kallar sig Torshälla stad, trots att man formellt är en del av Eskilstuna kommun.

När Eskilstunas kommundelsnämnder avvecklades fick Torshälla ha kvar sin nämnd – Torshälla stads nämnd. Men det är en rumphuggen nämnd som fråntagits beslutanderätten över viktiga områden som förskola, skola, socialtjänst, äldreomsorg med mera, som nu hanteras på central nivå. Det påstås att det blir effektivare så. Men alla håller inte med om det utan menar att man går miste om den lokalkännedom som är viktig för att fatta de rätta besluten.

Numera har Torshälla stads nämnd beslutanderätt över frågor som kultur- och fritidsverksamhet samt gator och parker.

Se även eFOLKET. “Vad ska hända med Torshällas självstyre?” 11 december 2016.

Utöver skylten man möter när man kommer till Torshälla, visar jag även ett gammalt kopparstick av Torshälla. Det gjordes under stormaktstiden på 1660-talet då Erik Dahlberg reste land och rike runt för att göra propagandabilder över viktiga städer och slott.

Torshälla 1660-talet. Kopparstick av Erik Dahlberg.

Bilderna var propagandaverk där det slirades en hel del på sanningen om hur det egentligen såg ut. Det var dåtidens “fake news”.

Texten till Dahlbergs kopparstick av Torshälla:

“Propagandaverket Suecia antiqua et hodierna (latin för “Det forna och nuvarande Sverige”) är troligen inte helt tillförlitlig som skalriktig avbildning”.

Dels är ån mycket bredare på bilden än i verkligheten. Några fartyg, som på bilden, kan knappast ha seglat där, eftersom den strida forsen intill Kvarnbyggnaden, som uppfördes på 1620-talet och fortfarande finns kvar, inte var farbar så långt uppströms.

Däremot kan kyrkan med den höga tornspiran stämma. Innan ett blixtnedslag och en brand 1873, hade kyrkan ett högt och spetsigt torn. Med sina 102 meter lär kyrktornet i Torshälla ha varit en av Sveriges högsta byggnader i början av 1600-talet.

Om Erik Dahlberg och hans propagandaverk “Suecia antiqua et hodierna” har jag skrivit ett inlägg i eFOLKET 15 februari 2021:

Du tronar på minnen från fornstora da´r, då äradt ditt namn flög öfver jorden”.

PS. När jag tar en snabbtitt bakåt i eFOLKET hittar jag många inlägg som handlar just om Torshälla:

Rolf Waltersson

You May Also Like