Den 6 augusti 1945 klockan 08.15 fälldes atombomben, med beteckningen Little Boy, över Hiroshima. Skärmklipp från rarehistoricalphotos.com

Kampanj för kärnvapenförbud lanseras – Skriv på uppropet!!

Hiroshimadagen, den 6 augusti, lanseras en riksomfattande kampanj för att förmå regering och riksdag att lyssna till folkviljan och ansluta Sverige till FN:s kärnvapenförbud. En arbetsgrupp från freds- och miljörörelsen initierar och driver kampanjen som ska ses som en komplettering till ICAN, den internationella kampanjen för avskaffande av kärnvapnen, som fick Nobels fredspris 2017.

Syftet är att samordna arbetet i en rad organisationer och pressa regeringen att signera avtalet och riksdagen att ratificera det för att Sverige tillsammans med andra icke-kärnvapenstater på sikt ska tvinga kärnvapenstaterna att nedrusta och slutligen avskaffa kärnvapnen. Vi accepterar inte längre att vara gisslan i ett cyniskt spel! Detta förklaras i ett upprop underskrivet av ett antal kända personer och för närvarande 56 organisationer. Det finns att läsa på:

För arbetsgruppen


Här är uppropet med de underskrifter vi har den 1 aug. 2021:

UPPROP Kampanjen Kärnvapenförbud. Nu!

Kärnvapen dödar massivt, både omedelbart och över tid. Ett kärnvapenkrig skulle hota allt liv på jorden. Även ett begränsat kärnvapenkrig skulle leda till omfattande påverkan på klimat och miljö, utbredd svält, stora flyktingskaror och en kollapsad sjukvård.

Vi minns Hiroshima och Nagasaki. Följderna skulle bli mycket värre eftersom dagens kärnvapen har betydligt större förstörelsekraft. Idag har stormakterna inlett en ny upprustningskapplöpning med kärnvapen samtidigt som den eskalerande klimatkrisen ökar risken för politisk oro och därmed risken för konflikter, krig och kärnvapenkrig. Krigsretorik ersätter diplomati och samförstånd. Kärnvapentröskeln sänks med tal om nya taktiska, “små” och “lokala” kärnvapen. De “små” kärnvapnen är dock lika förödande som Hiroshimabomben.

Om tröskeln till att använda kärnvapen väl passerats är en eskalering oundviklig. Idag deklarerar stormakterna dessutom att de är beredda att tillgripa kärnvapen utan att avvakta ett angrepp. Och risken för ett kärnvapenangrepp av ren olyckshändelse växer. Historien kan berätta att det ibland varit ytterst nära. Kärnvapenförbudet är ett viktigt led i avveckling av kärnvapen och en signal som höjer tröskeln för användande av kärnvapen idag.

Avtalet om förbud mot kärnvapen, TPNW öppnades av FN:s Generalförsamling den 20 september 2017 och trädde i kraft den 22 januari 2021, 90 dagar efter det att 50 stater ratificerat det. Den 9 juli 2021 är det 55 stater som ratificerat avtalet och 86 som signerat det. Tyvärr hör Sverige inte till dessa. Sverige var med om att lansera konventionen i FN och har en stark tradition av motstånd mot kärnvapen och tillit till FN. Flera opinionsundersökningar har visat att en stor majoritet vill att Sverige ansluter sig. Det är också klarlagt att TPNW inte strider mot ickespridningsavtalet och det tillhörande Stockholmsinitiativet. Att ickespridningsavtalet är otillräckligt visar det faktum att Storbritannien nyligen beslutade om en ökning av kärnvapenkapaciteten med 40% i stället för en utlovad minskning med 20%.

“Vi uppmanar regeringen att snarast signera och riksdagen att ratificera FN:s avtal om förbud mot kärnvapen”

 • Ulf Bjereld
 • Sven Britton
 • Kajsa Ekis Ekman
 • Per Gahrton
 • Elisabeth Gerle
 • Pär Granstedt
 • Birgitta Hambraeus
 • KG Hammar
 • Merit Hemmingson
 • Sven Hirdman
 • Lars-Gunnar Liljestrand
 • Anneli Martini
 • Ingela Mårtensson
 • Harald Nordlund
 • Stina Oscarson
 • Thage G. Peterson
 • Kay Pollak
 • Arne Ruth
 • Birger Schlaug
 • Pierre Schori
 • Gudrun Schyman
 • Sören Sommelius
 • Gunnar Westberg
 • Mikael Wiehe
 • Lena Willemark
 • Jan Öberg
 • Ruben Östlund
 • Afrikagrupperna
 • Artister för fred
 • eFOLKET
 • Enhetsgruppen i Helsingborg
 • Extinction Rebellion Sverige
 • Falu Fredskör
 • FIAN-Sverige
 • FiB/Kulturfront
 • FiB/Kulturfront, Blekinge
 • FiB/Kulturfront, Stockholm
 • FMKK
 • FMKK, Sundsvall
 • Dalarnas FN-distrikt
 • Västernorrlands läns FN-distrikt
 • Falu FN-förening
 • Göteborgs FN-förening
 • Sundsvall-Timrå FN-förening
 • Folkrörelsen Nej till EU
 • Framtiden i Våra Händer
 • Fredens Hus Göteborg
 • Fredsloppet
 • Fredsrörelsen i Kungälv
 • Fredsrörelsen på Orust
 • Fria pensionärer
 • Föreningen Fjärde Världen
 • Föreningen Glokala Sjuhärad
 • Gotlands Fredscenter
 • Helgeandssystrarna, Alsike kloster
 • IKFF Göteborgskretsen
 • Iraksolidaritet
 • Jordens Vänner
 • Jordens Vänner Helsingborg
 • Klimataktion
 • Kommentar, tidskriften
 • Kristna Freds, Göteborg
 • Kronoberg för fred och alliansfrihet
 • Kvinnor för Fred
 • Kvinnor för Fred, Kiruna
 • Kvinnor för Fred, Skåne
 • Kvinnor för Fred, Sundsvall
 • Nej till Nato
 • Nej till Nato Helsingborg
 • Nämforsens Kvinnominne
 • Nätverket Folk och Fred
 • Proletären FF
 • Svenska Freds Grupp för en Kärnvapenfri Värld
 • Svenska Freds, Göteborg
 • Svenska Freds, Lund-Malmö
 • Svenska Fredskommittén
 • Svenska Kvinnors Vänsterförbund
 • Svenska Präster och Pastorer mot Kärnvapen
 • Svensk-Kubanska föreningen
 • Sveriges Fredsråd
 • Vänstern i Svenska Kyrkan
 • Ystads Fredsgrupp
 • Österlens Fredsfestival

Läs mer:

You May Also Like