Foto: Daniel Reche/Pixabay.

Växelvis boende

Hon är strömförande
med växelström
spända trådar över stolparna
som är mamma och pappa.

Varannan vecka
med växlande väder
sol, slagregn och åska
men dimman som ett lock.

Inte känna det hon känner
vid tjuvnypen mot den andra
föräldern passa sig
anpassa sig.

Bonusbarn eller plastbarn
som tar för mycket plats
snubblar över plastprylar
plastbebis och plasthund som ylar.

Plastkatta som kräks
på deras plastmatta
helger med millimeterrättvisa
barnen i ett koordinatsystem.

Hon klär på sig en anpassad min
även om hon inte riktigt
passar in.

—Lena Staaf

You May Also Like