Flest deltagare hade i år Vänsterpartiet. Eskilstuna-Kuriren räknade fel, och uppgav i sin rapportering annat. Men det är mänskligt att slarva ...

1:a maj firades i Eskilstuna

Det blev ett tredelat första-maj-firande i Eskilstuna. På var sitt håll arrangerade Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Rättvisepartiet Socialisterna manifestationer. RS samarrangerade med Svenska kurdiska kulturcentret.

Flest deltagare hade faktiskt Vänsterpartiet. Deltagarantalet i det socialdemokratiska tåget framstår för dem som minns forna tiders manifestationer, med tusentals demonstranter och upp till 20 000 åhörare till talen i Folkets Park. I år handlade det om cirka 150 demonstranter och kanske 250 vid avslutningen på Fristadstorget. Huvudtalare för (S) var gymnasie- och kunskapsministern Anna Ekström. Med glöd hävdade hon skolans betydelse för ungdomarnas trygghet och harmoniska utveckling. Dock i väldigt allmänt hållna ordalag.

Ekström uppehöll sig också vid en genomgång av högerns/moderaternas motstånd mot alla reformer som gynnat folkflertalet, under historiens gång. Noterbart var också att moderaterna,  samarbetsparten för (S) i Eskilstuna inte inbjudits att delta i manifestationen, trots att kommunstyrelsens ordförande Jimmy Jansson ju beskrivit samarbetet mellan (S) och (M) som en “järnaxel” i svensk politik. Han har även förespråkat ett samarbete med moderaterna på riksnivå, efter höstens val. Men uppenbarligen finns fortfarande ett motstånd inom partiet mot att till och med på 1:a maj demonstrera enigheten med den svenska högerns största parti.

Vid Vänsterpartiets avslutande möte vid Rademacher-smedjorna var huvudtalaren partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson Ali Esbati. Hans budskap bestod till stor del av betoning av partiets framgångar i riksdagsarbetet.

Vid Vänsterpartiets möte och Socialdemokraternas samling på Strömsholmen fanns också eFOLKET med med en fredsbanderoll, riktad mot Nato. Tidningens aktivister delade också ut information om eFOLKET och en uppmaning till försvar för strejkrätten. Detta med anledning av den lagstiftning som nu förbereds, och som går ut på att ge arbetsgivarna möjlighet att vägra teckna avtal med en facklig organisation samtidigt som den fackliga organisationen, trots avtalslöst tillstånd inte får ta till stridsåtgärd. Detta om arbetsgivaren redan har ett kollektivavtal med en annan facklig organisation. Vilket öppnar möjligheter för “avtals-shopping” och så kallade “gula” fackföreningar.

eFOLKETs information mottogs positivt av de allra flesta deltagarna i alla de tre manifestationerna. Ett positivt mottagande vid Vänsterpartiets möte fick också Svensk-Kubanska Föreningens information om samhällsbygget på Kuba och USA:s hot och grymma ekonomiska blockad mot grannen som försöker skapa ett rättvist samhälle på solidarisk grund.

Rättvisepartiet Socialisterna demonstrerade tillsammans med Svenska kurdiska kulturcentret i Eskilstuna. Ett fyrtiotal personer marscherade från Årby till Fristadstorget. Kurdernas frihetskamp mot den turkiska aggressionen var naturligtvis ett huvudtema på plakat i talkörer och tal. Fahrad Sejdi talade för det kurdiska kulturcentret. Det i Syrien befriade området Rojava framhölls som en inspiration för alla demokrater och socialister. Under svåra förhållanden har stora demokratiska framsteg gjorts, mest känt är väl kvinnornas frigörelsekamp och landvinningar i Rojava. Demokratiska landvinningar som den turkiska Erdogan-regimen försöker krossa.

Christer Bergström höll ett tal som svepte över dagens olika heta politiska frågor. En appell för försvaret av strejkrätten hölls av Peter Widén från eFOLKET.

I slutet på maj läggs ju den av Svenskt Näringsliv beställda utredningen om att inskränka vår redan begränsade strejkrätt.

Utredningen ska lägga fram sina förslag 31 maj 2018 men den ansvariga ministern Ylva Johansson (s) har redan uttalat sig för en inskränkning av strejkrätten.

eFOLKETs medlemmar delade som sagt ut ett flygblad i alla tre demonstrationerna, där hotet mot strejkrätten var huvudtema. Vilket allmänt uppskattades.

Foton tagna av: Rene Forsman, Linus Bouvin, Christer Bergström och Peter Widén.

You May Also Like