Graviditet och förlossning är idag en av de vanligaste dödsorsakerna bland tonårsflickor i fattiga länder…

RFSU jobbar för att förhindra barnäktenskap

Varje dag tvingas fler än 40.000 flickor att gifta sig. Ja, du läste rätt – 40.000 (Källa: RFSU 2018). Och varje år föder cirka 16 miljoner tonåringar barn. Det innebär att flickor blir gravida och föder barn innan de själva blivit vuxna. Vissa av dem är så unga som 9 år. Unga kroppar är naturligtvis inte redo att föda barn, och drabbas därför i högre utsträckning av komplikationer i samband med förlossning.

De flesta av alla tonårsgraviditeter sker inom äktenskapet. Faktum är att graviditet och förlossning är en av de vanligaste dödsorsakerna bland tonårsflickor i fattiga länder idag. Flickor som tvingas in i barnäktenskap måste ofta sluta skolan och riskerar därför att fastna i fattigdom. Flickor som få gå kvar i skolan och får en utbildning har större möjligheter att försörja sig själva och sin familj i framtiden.

Med livet som insats

För tidiga äktenskap är ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Det begränsar inte bara barns rätt att vara barn och rätt till utbildning. Nästan alla världens länder har lovat att stoppa barnäktenskap genom att skriva under Barnkonventionen och andra människorättskonventioner. Ändå fortsätter barn att giftas bort med livet som insats. Även pojkar gifts bort som barn, men inte i samma utsträckning.

Varför gifter sig barn?

Barnäktenskap är vanligast bland de fattigaste familjerna och hos dem med lägst utbildning. Äktenskapet är ett sätt att trygga barnets och familjens framtid ekonomiskt. Det är också ett sätt att skydda familjens heder.

En ond spiral

Barnäktenskap orsakas inte bara av fattigdom, utan leder också till att fattigdomen fördjupas. Fattigdom handlar inte bara om brist på resurser, utan också om brist på möjligheter. När unga människor blir bortgifta försämras deras chanser att delta i samhällslivet. Barn som gifter sig isoleras ofta socialt och förlorar kontakt med familj och vänner. Som gifta får barn sällan avsluta sin skolgång, utan arbetar istället i hemmet. Fattigdomen ökar och jämställdheten minskar när barn inte får bestämma över sina liv och kroppar. Det blir en ond spiral.

RFSU arbetar mot barnäktenskap

För att stoppa barnäktenskap behövs insatser på flera nivåer, både lokalt, nationellt och internationellt. Det behövs ett långsiktigt arbete för ungas rättigheter och för jämställdhet, både genom lagstiftning som efterlevs, men också genom arbete med normer och attityder. Det görs mycket, men mer behöver göras – av flera. RFSU (Riksförbundet för sexuell upplysning)  bidrar till det arbetet genom politiskt arbete i Sverige och inom EU och FN för att unga människors hälsa och rättigheter ska prioriteras, med särskilt fokus på tonårsflickor och deras behov.

RFSU samarbetar idag med organisationer i Asien, Afrika, Latinamerika och Europa. Organisationen arbetar lokalt för att alla ska ha rätt att bestämma över sina kroppar och sina liv genom politisk påverkan, tillgång till preventivmedel, säkra aborter och bra sexualupplysning.

Vad behövs?

Barn och ungdomar behöver få kunskap om hur kroppen fungerar, om säker sex och preventivmedel liksom sina mänskliga rättigheter. Att till exempel känna till hur man gör för att planera sin graviditet är ett viktigt verktyg för att kunna bestämma över sin tillvaro. Ökad kunskap hos barn och vuxna kan också förändra attityder runt ungas rättigheter och till barnäktenskap. Det kan bidra till förändrade normer som på sikt stärker flickors möjlighet till inflytande och medbestämmande över sina liv och sina kroppar. RFSU stödjer sina samarbetspartners ekonomiskt för att stärka organisationerna i deras arbete så att de ska kunna göra ett mer effektivt arbete.

Medarbetare i Eskilstuna

Ett sätt att göra det på är att försöka värva månadsgivare. Just nu kan man stöta på representanter från RFSU i Eskilstuna. Radio eFOLKET träffade två av dessa representanter i en matbutik på Gillbergaplan i Eskilstuna nu i veckan. Man jobbar med att informera människor om problemet med barnäktenskap, och förhoppningsvis kan man samtidigt hitta nya månadsgivare som kan bidra med pengar som går till arbetet i dessa länder. I radioinslaget här nedan berättar en av dem, Jason, om hur man kan motverka barnäktenskap.

Läs också:

You May Also Like