Från vänster: Charlotte Mörn, enhetschef på Park- och naturenheten, Cecilia Mille, sakkunnig i hållbarhetsfrågor hos Djurens Rätt, Linnea Lindhe, hållbarhetsutvecklare på upphandlingsenheten, och Björn Eriksson, måltidschef för Eskilstuna Kommun. (Foto: Anna-Karin Nordstrand)

Eskilstuna är Sveriges mest djurvänliga kommun

I djurrättsorganisationen Djurens Rätts årliga rankning över djurvänliga kommuner hamnar Eskilstuna i topp. Det är bland annat Eskilstunas insatser för att öka växtbaserade alternativ på skolmatsedlarna och förbättrade djurskyddskrav i upphandlingar som gör att Kommunen kniper första platsen.

Djurens Rätt presenterade nu i dagarna den årliga rankingen ”Djurvänlig kommun” för sjätte året i rad. På årets tio-i-topplista finns alla kommuntyper representerade, stora som små. Nytt för i år är att mer än var fjärde kommun svarar att de kommer att använda möjligheten att välja bort så kallade turbokycklingar vid nästa upphandling. Eskilstuna Kommun hamnar högst upp på listan, och utses därmed som vinnare i årets ranking.

”Nya upphandlingar och inköpsavtal”

– För Eskilstuna är hållbarhets- och miljöarbete ett stort fokus sedan länge. Förra året antogs en ny riktlinje för måltidsservice inom Eskilstuna Kommun, vilket har medfört att vi kunnat ta flera strategiska beslut som har bidragit till där vi är idag. Vi har bland annat sett över våra kravställningar i upphandlingar samt gått in i nya inköpsavtal, vilket skapar förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp och tänka långsiktigt i frågan, berättar Björn Eriksson, måltidschef för Eskilstuna Kommun.

Björn Eriksson

Väljer bort turbokycklingar

De omfattande djurskyddsproblemen i kycklingfabrikerna engagerar kommunerna. Mer än var fjärde kommun svarar att de kommer att använda möjligheten att välja bort turbokycklingar i nästa upphandling. Det med hjälp av ett nytt kriterium som Upphandlingsmyndigheten har tagit fram. Därtill uppger 17 procent av de svarande kommunerna att de har minskat serveringen av kycklingkött, vilket är fler än året innan.

Liksom föregående år har nära 70 procent av de svarande genomfört åtgärder som resulterat i en minskad mängd kött och ökad servering av växtbaserad mat. Att öka antalet vegetariska dagar, då varken kött eller fisk serveras, är en populär åtgärd som har genomförts i 34 procent av kommunerna som har svarat. Runt 20 procent har flera vegetariska dagar varje vecka, jämfört med runt 15 procent förra året.

Enligt Djurens Rätt har det skett en tydlig ökning av andelen kommuner som alltid serverar veganskt till barn och elever som efterfrågar det. Det rör sig om en ökning på ungefär 10 procentenheter, vilket innebär att runt 70 procent av de svarande kommunerna nu har detta på plats. Branschföreningen Kost & Närings nya rekommendationer om att som huvudregel erbjuda vegansk mat till alla individer som önskar det tros ha bidragit till ökningen. Mer än var femte svarande kommun har också ökat andelen helt växtbaserade rätter på den ordinarie menyn.

”Gör skillnad för många djur”

– Det är otroligt glädjande att se att Sveriges kommuner fortsätter att satsa på vego. Att fler dessutom sätter ner foten mot det systematiska lidandet i kycklingfabrikerna är ett viktigt steg i rätt riktning som kommer att göra skillnad för väldigt många djur, säger Camilla Bergvall, riksordförande för Djurens Rätt.

Camilla Bergvall

Eskilstuna – Sveriges djurvänligaste kommun 2024

Vinnare av Djurvänlig kommun 2024 är alltså Eskilstuna, med 144 poäng av 182 möjliga. Årets vinnarkommun har därmed klättrat många steg från förra årets placering på plats 35, och det är också första gången som Eskilstuna landat bland de tio bästa kommunerna.

Det senaste året har Eskilstuna Kommun satsat på mer växtbaserad mat genom minskad servering av kött inklusive kycklingkött. Fler vegetariska dagar har införts, och Eskilstuna har också höjt nivån på de djurskyddskrav som ställs vid upphandling.

– För Eskilstuna är hållbarhets- och miljöarbete ett stort fokus sedan länge. Förra året antogs en ny riktlinje för måltidsservice inom Eskilstuna Kommun, vilket har medfört att vi kunnat ta flera strategiska beslut som har bidragit till där vi är idag. Vi har bland annat sett över våra kravställningar i upphandlingar samt gått in i nya inköpsavtal vilket skapar förutsättningar för att ta ett helhetsgrepp och tänka långsiktigt i frågan, säger Björn Eriksson, måltidschef för Eskilstuna Kommun.

Tunn plånbok drabbar djurskyddskrav vid upphandling

När kommunerna upphandlar animalieprodukter kan de, på olika nivåer, ställa vissa djurskyddskrav som rör uppfödning, transport och slakt. Den oroväckande sänkningen av nivån på de djurskyddskrav som kommunerna ställer vid upphandling av animalieprodukter som sågs i förra årets resultat har tyvärr fortsatt nedåt, enligt Djurens Rätt. Av kommentarerna framgår att det höga kostnadsläget ligger bakom detta.

Djurskydd i samband med högtider

Hela 96 procent av kommunerna anger att de avstår från kommunalt arrangerade fyrverkerier. År 2020 var andelen kommuner som avstod från fyrverkerier mindre än 25 procent. Den kraftiga ökningen, som skett på bara några få år, håller alltså i sig även efter pandemin. Runt 90 procent av kommunerna avstår från påskfjädrar.

Fakta om Djurvänlig kommun

  • Undersökningen genomfördes under perioden november 2023 till mars 2024.
  • Kartläggningen genomförs för sjätte året i rad.
  • 192 av landets 290 kommuner har svarat på hela eller större delen av årets undersökning.
  • Kommunerna ombads svara på två enkäter inkluderat en kostenkät och en övrig enkät.
  • ”Djurvänlig kommun” har stort fokus på den mat som serveras i skolor och förskolor, men också vilka djurskyddskrav som ställs vid upphandlingar. Kostenkäten väger då tyngst i rankingen, eftersom de frågorna påverkar flest djur och i störst utsträckning. Den övriga enkäten kompletterar med frågor som berör användning av påskfjädrar, begränsning av fyrverkerier, och åtgärder för att skydda djur vid valborgsfirande.
  • Svaren poängsätts och kommunerna rangordnas på listan utifrån hur djurvänliga de är.

Läs också:

Djurens Rätt uppmanar livsmedelsjätten Lidl att sluta med turbokycklingar

Djurens Rätt polisanmäler kycklingfabrik i Strängnäs för djurplågeri

Nyårshelgen – en skräckhelg för många djur

282 av Sveriges 290 kommuner väljer påskpynt utan fjädrar i år

You May Also Like