RFSU: SD motarbetar konsekvent hbtq- och jämställdhetsfrågor

Sverigedemokraterna vill genomgående inskränka aborträtten, motverka hbtq-personers rättigheter och stoppa insatser för en jämlik och jämställd skola och förskola. Partiet försöker dessutom tysta kritiska röster genom att vilja dra in kommunalt stöd till Pride-festivaler, kvinnojourer och organisationer för hbtq-personer.

Det visar RFSU, Riksförbundet för sexuell upplysning, i en ny rapport, som redovisar de politiska partiernas agerande på de olika politiska nivåerna i Sverige.

När det gäller aktivitet på den kommunala nivån är SD synnerligen aktivt, såväl med egna motioner som reservationer till av andra politiska partier föreslagna beslut.

Vänsterpartiet är det näst mest aktiva partiet men de båda partierna har förstås rakt motsatt uppfattning i dessa frågor.

– Det är tydligt att Sverigedemokraterna skiljer sig från de andra partierna genom sitt aktiva motstånd mot hbtq-frågor och jämställdhetsarbete, säger Hans Linde, RFSU:s förbundsordförande.

Han framhåller också att det hot som de högerextrema och nationalistiska rörelserna utgör blir alltför dåligt belyst i den allmänna debatten.

Tommy Jansson

Länk:

You May Also Like