Kokningsrekommendationen är nu helt hävd för alla områden som berörts i Eskilstuna

Efter omfattande provtagningar och analyser kan Eskilstuna Energi & Miljö nu helt häva kokningsrekommendation som gällt i delar av Eskilstuna med omnejd sedan den 19 oktober.

– De sista provsvaren visar att … Läs mer “Kokningsrekommendationen är nu helt hävd för alla områden som berörts i Eskilstuna”

Read more

Rekommendationen om att koka vatten hävs nu i alla områden i Eskilstuna – utom i Valhalla

Nu hävs kokningsrekommendationen i samtliga områden i Eskilstuna med omnejd – utom i stadsdelen Valhalla där ett nytt provsvar fortfarande inväntas innan rekommendationen att koka vattnet kan hävas även där. Det provsvaret … Läs mer “Rekommendationen om att koka vatten hävs nu i alla områden i Eskilstuna – utom i Valhalla”

Read more

EEM utökar kokningsrekommendationerna till fler stadsdelar i Eskilstuna

Eskilstuna Energi & Miljö utökar nu kokningsrekommendationerna till fler stadsdelar i Eskilstuna Kommun. 

Det var i förra veckan som EEM upptäckte förhöjda halter av bakterier  i vattnet (se tidigare artikel). Nya provtagningar … Läs mer “EEM utökar kokningsrekommendationerna till fler stadsdelar i Eskilstuna”

Read more

Bakterier i dricksvattnet i delar av Eskilstuna – boende uppmanas koka vattnet tills vidare

Eskilstuna Energi & Miljö rekommenderar just nu boende och verksamheter i delar av Eskilstuna att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning. Prover visar att vattnet innehåller förhöjda halter av bakterier.

– … Läs mer “Bakterier i dricksvattnet i delar av Eskilstuna – boende uppmanas koka vattnet tills vidare”

Read more