Ytvatten från Gävleån pumpas upp och renas. Efter reningen vattnas Gävle-Valboåsen med vattnet som filtreras ner genom rullstensåsen och blir till grundvatten. Bilden är från Gävle kommun.

Privatisera vattnet – Till och med grundvattentillgångarna

Det går att hitta på argument för att privatisera allt mellan himmel och jord. Ja till och med det som ligger under jord.

I en debattartikel i Göteborgs-Posten kräver två företrädare från Fria moderata studentförbundet att Sveriges grundvattentäkter ska privatiseras för att det skulle lösa bristen på vatten och minska slöseriet med vatten:

“Om priset på vatten inte längre hålls artificiellt lågt skulle de skadliga slösaktiga incitamenten försvinna… Därför föreslår vi en privatisering av landets grundvattentäkter för att öppna upp för fler fristående aktörer som kan tillhandahålla vattentjänster, samt att dessa ska tillåtas få göra överskott och själva bestämma över detta”.

De här idéerna är inte nya. För några år sedan krävde den nyliberala tankesmedjan Timbro samma sak:

“Sälj grundvattentäkterna en och en till högstbjudande, som sedan får sälja vätskan till de jordbrukare som är redo att betala”.

Enligt Timbro är ett av problemen att jordbrukare inte behöver betala den fulla kostnaden för vattnet:

“Staten sätter priset endast efter kostnaden att pumpa upp det, och ignorerar själva värdet på vätskan”, skriver Timbro.

Timbro menar naturligtvis att värdet på vatten ska räknas i pengar.

Kan lägga till att tankesmedjan Timbro startades av SAF (Svenska arbetsgivarföreningen), som nu heter Svenskt Näringsliv.

I andra delar av världen är privatisering av vattentillgångar redan igång. Som exempel kan nämnas att Världsbanken 1999 krävde att Bolivia skulle privatisera sina vattensystem som ett villkor för att beviljas lån från banken..

Något liknande hände i Nicaragua 2003.

Rika länder vill privatisera fattigas vatten är rubriken på en debattartikel i Svenska Dagbladet:

“Privatisera vattenkraftverken! Så löd Internationella valutafondens ultimatum till Nicaragua när nya avtal förhandlades för drygt ett år sedan. Utan avtal med valutafonden skulle Nicaragua inte få lån vare sig från Världsbanken, den regionala utvecklingsbanken eller bilateralt bistånd från länder som Sverige”, skriver Svenska dagbladet.

Intressant att Sverige tydligen tycks vara med på ett hörn att kräva privatisering av vatten i ett fattigt land som Nicaragua. Det skulle vara intressant att gräva djupare om detta.

Man undrar vad som blir nästa drag från alla privatiseringsivrare – att privatisera luften vi andas så att vi inte ska slösa med luften genom att andas i onödan. Och att vi ska betala för varje andetag.

Lästips:

Rolf Waltersson

You May Also Like