Inga påvisade koliforma bakterier finns i de provsvar som har kommit in under tisdagen, säger EEM…

Rekommendationen om att koka vatten hävs nu i alla områden i Eskilstuna – utom i Valhalla

Nu hävs kokningsrekommendationen i samtliga områden i Eskilstuna med omnejd – utom i stadsdelen Valhalla där ett nytt provsvar fortfarande inväntas innan rekommendationen att koka vattnet kan hävas även där. Det provsvaret väntas komma under onsdagen.

Inga påvisade koliforma bakterier finns i de provsvar som har kommit in under tisdagen för de områden där kokningsrekommendationen har gällt sedan en tid tillbaka. Det innebär att man inte längre behöver koka vattnet i de områden som omfattats av kokningsrekommendationen, undantaget Valhalla alltså, där ett andra provsvar inväntas under onsdagen. Tisdagens provsvar visar inga koliforma bakterier i Valhalla, men kokningsrekommendationen kvarstår ändå där eftersom det krävs två godkända provsvar på rad innan kokningsrekommendationen kan hävas.

Det rödmarkerade området på kartan visar den del av Valhalla där kokningsrekommendationerna kvarstår.

Klorering kan påverka smak och lukt

– Bland åtgärderna som vi nu genomför ingår ökade nivåer av klorering från vattenverket, samt punktklorering. Det handlar om låga nivåer, men det kan påverka smak och lukt på vattnet, säger ansvariga på Eskilstuna Energi & Miljö (EEM).

Instruktion för vattenkokning

– Vi rekommenderar att koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning. Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokar. Häll upp det kokta dricksvattnet i en väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare, gärna i kylskåpet, säger EEM.

2 veckor med kokning

Det var den 19 oktober som Eskilstuna Energi & Miljö gick ut med de första kokningsrekommendationerna i Eskilstuna med omnejd. Detta eftersom det hade påträffats förhöjda halter av koliforma bakterier i vissa områden. Efter det har Eskilstunaborna fått koka sitt dricksvatten i cirka två veckors tid. Under tiden har vissa områden lags till, medans andra har tagits bort. Nu återstår alltså enbart stadsdelen Valhalla.

Orsak till problemen

Den troligaste orsaken till att det från början kom in bakterier i dricksvattnet i Eskilstuna är ett arbete på ledningsnätet i Djurgårdsområdet.

You May Also Like