Fortsatta problem med vattenkvalitén i Eskilstuna med omnejd – berörda områden uppmanas koka sitt vatten…

Kokningsrekommendationerna ändras i Eskilstuna

De senaste provresultaten visar nu ett förändrat läge gällande vattenkvaliteten i ledningsnätet i Eskilstuna Kommun. Det innebär att kokningsrekommendationerna nu också innefattar boende i Stora Sundbyholm, Lövhulta, Ostra, Jäders Mälby och Mora. Däremot hävs kokningsrekommendationen för boende i Gredbylund, Hagnesta (inklusive Ekängens IP) Svista/Grönsta, Ramshammar och Kjula.

Det handlar fortfarande om koliforma bakterier (jordbakterier) i vattnet. Däremot har inga E.coli-bakterier (tarmbakterier) påträffats i Kommunens testning.

Dessa områden berörs just nu

Påverkade områden är i dagsläget Eskilshem, Balsta, Röksta, Skiftinge, Stora Tidö, Lilla Lövhulta, Valhalla, Ramshammar, Stora Lövhulta, Ostra, Sundbyholm, Jäders Mäly, Mora och Kjula ELP. I stadsdelen Valhalla har Kommunen satt in åtgärder med punktklorering och inväntar där nya testresultat.

– Det går i nuläget inte att säga något om den fortsatta utvecklingen. För att kunna häva kokningsrekommendationen krävs två på varandra godkända testresultat under gällande gränsvärde, säger ansvariga på Eskilstuna Energi & Miljö (EEM).

De rödmarkerade områdena på kartan visar de just nu drabbade områdena i Eskilstuna Kommun.

Kommunen fortsätter ta nya prover

– Det finns i nuläget ingen prognos för när kokningsrekommendationerna kan hävas, säger VA-chefen Markus Nylander.

För detaljer kring kokningsrekommendationerna och mer information rekommenderas man att gå in på EEM:s hemsida.

På Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om vilket vatten som man måste koka samt till vad det är okej att använda okokt vatten.

You May Also Like