10/6 – Humanitärt nödläge i Palestina

Redan innan våldet eskalerade kämpade palestinierna för sin överlevnad. Efter 14 år av blockad möter palestinier dagliga och systemiska förtryck och diskriminering. De nekas sina grundläggande rättigheter till fri rörlighet, religionsfrihet och frihet att ha fredliga sammankomster. Människor i Gaza är instängda under belägring, har ingenstans att fly för att hitta säkerhet. I östra Jerusalem och delar av Västbanken riskerar de dagligen att med våld förflyttas från sina hem, som en del av ett statligt sponsrat arbete för att stödja bosättningsorganisationer som försöker driva palestinier bort från deras land. Allt detta är tydliga överträdelser av internationell rätt.

“Palestinier i Gaza har genomlidit tre krig de senaste tio åren”, säger Laila Barhoum, Oxfams policyrådgivare i Gaza. “Vi är trötta. Dag efter dag faller bomber på husen där våra vänner och familj bor, på byggnaderna där våra kollegor arbetar. Vi undrar om det kommer vara vi nästa gång. Vid nästa vapenvila kommer vi återigen att börja bygga upp spillrorna, bara för att vänta på att nästa bombanfall ska förstöra det vi gjort.”

Tillgången till rent vatten i Gaza är avgörande och kan rädda miljontals liv. Vi måste agera nu för att nå ut med rent vatten till palestinska familjer.

Vattenbristen förvärrar covidkrisen

Gaza har ungefär 3-4 timmar elektricitet om dagen, eftersom Israel blockerat införandet av det bränsle som behövs för att driva områdets enda kraftverk.

Det finns bara 97 intensivvårdsplatser och respiratorer i Gaza. Bristen på elektricitet gör dock att de få platserna är praktiskt taget obrukbara.
Vaccinbristen är också påtaglig: endast 34 500 personer av en befolkning på två miljoner människor, 1,7%, har hittills vaccinerats. Gazaremsan är ett av de mest tätbefolkade områdena i världen, vilket gör social distans praktiskt taget omöjligt. Det, tillsammans med bristen på vatten ökar dödligheten för covid-19 ytterligare.
Människor i Gaza behöver rent vatten nu. Vi måste rädda så många liv som möjligt och förhindra att viruset sprids och muteras ännu mer.

Situationen är akut

  • Endast 4% av befolkningen har tillgång till dricksvatten som hanteras genom det offentliga vattensystemet.
  • Vattenrelaterade sjukdomar står för cirka 26% av barnsjukdomarna i Gaza.
  • Endast 34 500 av 2 miljoner människor har vaccinerats mot covid-19 (1,7%).

Humanitärt nödläge

Över hälften av befolkningen i Gaza lever i fattigdom och har bristande tillgång till mat. När pandemin kom innebar det ytterligare en kris för palestinierna. Nedstängningarna orsakade ökad arbetslöshet och allt fler hamnade djupare ner i fattigdom.

Endast 4% av vattnet i Gaza är drickbart och ungefär en tredjedel av hushållen är inte anslutna till vattensystemet. Det uppskattas att sjukdomar relaterade till förorenat vatten utgör 26% av barnsjukdomarna som registrerats i området.

Den israeliska blockaden begränsar också importen, vilket gör det extremt svårt att utveckla vatten- och sanitetsinfrastruktur: mindre än 16% av den utrustning som behövs för att bygga vatteninfrastruktur når Gaza…

Efter bombningarna kämpar Gazas befolkning mot brist på el och vatten

400 000 personer i Gaza har inte tillgång till regelbunden vattenförsörjning. El- och vattentjänster är förstörda efter elva dagars bombningar. De tre viktigaste avsaltningsanläggningarna har även tagit stor skada. Detta varnar hjälporganisationen Oxfam för idag.

Oxfams landschef i Palestina och Israel, Shane Stevenson, säger:

“Var och en av de 2,1 miljoner människor som bor i Gazaremsan har påverkats av Israels bombningar som tog 248 liv, förstörde eller skadade 258 byggnader bestående av nästan 1042 hem och kontor samt ödelade viktiga offentliga tjänster.”

Runt 100 000 palestinier tvingades lämna sina hem på grund av bombningarna.

Gaza är till stor del beroende av bränsle för sin el, och för att pumpa rent vatten till människors hem. På grund av den nuvarande bristen på bränsle kommer hundratusentals människor i Gaza snart vara utan tillgång till grundläggande hygien”, säger Stevenson.

“Strömavbrotten och förstörelsen av kontorsbyggnader hindrar många småföretag från att hålla i gång sin verksamhet. Israels myndigheter har stoppat bombningen men begränsar nu bränsleleveranserna. De har också stängt större delen av Gazas fiskezon, vilket innebär att nästan 3600 fiskare har blivit av med sin dagliga inkomst och mat”, säger Stevenson.

Gaza och Västbanken har redan haft över 330 000 fall av covid-19 och över 3 700 personer har dött på grund av viruset.

Redan innan bombningarna var den genomsnittliga dagskonsumtionen av vatten bara 88 liter per capita – långt under det globala minimikravet på 100 liter.

Amal, som bor i norra Gaza, säger:

“Vi får (nu) bara fyra timmars el om dagen och vi har inget schema för det. Vatten kan finnas tillgängligt i en timme, men vi har inte elektricitet för att pumpa vattnet till tanken på taket. Vi stannar uppe hela nätterna för att leta efter vatten att fylla i plasthinkar.”

Oxfam arbetar för att förse människor med rent vatten, hygienartiklar och kontantbidrag för att hjälpa människor att köpa mat och annat de behöver. Hjälporganisationen arbetar också med att återställa förstörda vattensystem. Målet är att nå ytterligare 282 000 personer med humanitärt stöd i Gaza och för det behövs tre miljoner dollar.

“Att möta människors humanitära behov är kritiskt nu. Men Gaza kan inte byggas upp igen utan att ta itu med orsakerna till konflikten. Krigscykeln innebär att alla nuvarande humanitära insatser kan gå förlorade imorgon. Det internationella samfundet måste säkerställa konkreta politiska åtgärder för att få ett stopp för ockupationen och den pågående blockaden av Gazaremsan, ” säger Stevenson.

Mer information:

  • Världshälsoorganisationen har satt minimibehovet för daglig vattenförbrukning per capita till 100 liter. Denna mängd bör täcka grundläggande behov som att dricka, tvätta sig, laga mat och tvätta. I Gaza är den genomsnittliga dagliga konsumtionen per capita endast 88 liter.
  • Siffror kring hur sjukhus påverkats rapporterades det om i OCHA Flash Report #9, den 19 maj.
  • Covid-labbet har nu återupptagit sin verksamhet, enligt OCHA Flash Report #11 den 21 maj.

Oxfam är en global hjälporganisation som arbetar med människor mot fattigdom.

Såhär kan du hjälpa

Bombningarna förstör de få vattenreserver som finns i Gaza. Hjälp behövs nu. Rent vatten räddar liv.

  • 250 kr räcker till vatten till 125 personer, med hjälp av vattenreningstabletter som gör smutsigt eller förorenat vatten drickbart.
  • 550 kr räcker till en första hjälpen-låda innehållande en vattenrenare, en hink för att förvara vatten i och hygienartiklar för att hålla sig frisk från sjukdomar.

Swisha din gåva till 900 37 24 och märk den “HJÄLP

You May Also Like