I nuläget kan inte EEM uppge någon tidpunkt för när dricksvattenkvalitén är helt återställd…

Bakterier i dricksvattnet i delar av Eskilstuna – boende uppmanas koka vattnet tills vidare

Eskilstuna Energi & Miljö rekommenderar just nu boende och verksamheter i delar av Eskilstuna att koka sitt vatten innan förtäring och matlagning. Prover visar att vattnet innehåller förhöjda halter av bakterier.

– Vi tar regelbundet vattenprover för att säkerställa att dricksvattnet i Eskilstuna håller hög kvalitet. Senaste kontrollen visar att vattnet på vissa provtagningspunkter inom kartans markerade områden inte uppfyller föreskrivna kvalitetskrav. Därför rekommenderar vi att vattnet kokas, säger ansvariga på EEM.

Markerade områden på kartan visar vilka delar av Eskilstuna Kommun som är berörda.

I nuläget kan inte EEM uppge någon tidpunkt för när dricksvattenkvalitén är helt återställd.

Kokningsrekommendation i delar av Eskilstuna

– Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning. Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas. Häll upp det kokta dricksvattnet i en väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet! säger EEM.

Området som berörs börjar i Hagnestahill och Gredbylund och sträcker sig sedan österut mot Kjulaås. Enligt Eskilstuna Energi och Miljö är det i nuläget oklart hur länge rekommendationerna kommer att gälla…

Livsmedelsverkets hemsida finns mer information om vilket vatten som man måste koka och till vad det är okej att använda okokt vatten.

För uppdaterad information rekommenderas man att besöka EEM:s hemsida.

You May Also Like