Nu kan Eskilstunaborna lita på att vattnet i kranen är tjänligt igen, säger EEM (Foto: EEM)

Kokningsrekommendationen är nu helt hävd för alla områden som berörts i Eskilstuna

Efter omfattande provtagningar och analyser kan Eskilstuna Energi & Miljö nu helt häva kokningsrekommendation som gällt i delar av Eskilstuna med omnejd sedan den 19 oktober.

– De sista provsvaren visar att mängden koliforma bakterier nu är tillbaka under gränsvärdena. Vi är trygga med att nu helt häva kokningsrekommendationen och vill samtidigt tacka alla som på ett eller annat sätt har påverkats för visat tålamod, säger Markus Nylander, tillförordnad VA-chef på Eskilstuna Energi & Miljö (EEM).

– De åtgärder som vidtagits, spolning och förstärkt klorering, har haft positiva effekter. Vi har säkerställt att effekterna av dessa åtgärder är hållbara genom omfattande provtagningar och analyser, säger Markus Nylander.

Vattnet kan ha en klorerad doft

– Den förstärkta kloreringen har kunnat ge kranvattnet en svagt klorerad doft även i områden som inte har påverkats av de tidigare kokningsrekommendationerna. Nedtrappning av åtgärderna kommer nu att inledas enligt våra rutiner, säger Markus Nylander.

2 veckor med kokning

Det var den 19 oktober som Eskilstuna Energi & Miljö gick ut med de första kokningsrekommendationerna i Eskilstuna med omnejd. Detta eftersom det hade påträffats förhöjda halter av koliforma bakterier i vissa områden. Efter det har Eskilstunaborna fått koka sitt dricksvatten i cirka två veckors tid. Under tiden har vissa områden lags till, medans andra har tagits bort.

Orsak till problemen

Den troligaste orsaken till att det från början kom in bakterier i dricksvattnet i Eskilstuna är ett arbete på ledningsnätet i Djurgårdsområdet.

You May Also Like