Dansföreställning… (Foto: Donovan Von Martens)

Eskilstuna får ny scen för dans och cirkus

En ny plattform och produktionsplats för dans och cirkus i Eskilstuna startar i höst och kommer att ha sin hemvist på Lokomotivet. Verksamheten skapar förutsättningar för professionella kulturskapare att etablera sig, verka och utvecklas i kommunen och ger invånare och besökare möjlighet till nya spännande kulturupplevelser och aktiviteter för barn och unga.

Det här är ett konstnärsdrivet initiativ av föreningen Mer Dans åt Folket. De kommer att leda verksamheten i samverkan med ett antal andra grupper och aktörer inom dans och cirkusområdet, i samarbete med Eskilstuna Kommun.

“Kan bli ett nationellt centrum för dans och cirkus”

– Genom den här satsningen skapas förutsättningar för barn och unga att både delta i och uppleva dans och cirkus här i Eskilstuna, säger Marie Svensson, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden. Vi tror att det finns goda förutsättningar för att det kan bli ett regionalt och nationellt centrum för dans och cirkus, säger hon.

Marie Svensson.

Mer Dans åt Folket ska arbeta inkluderande och i samverkan med andra lokala aktörer för att fler barn och unga ska kunna ta del av och utöva dans och cirkus i kommunen. Det blir en konstnärlig resurs och inspirationskälla, och satsningen är del av en större och bredare satsning på dans i hela kommunen. Mer Dans åt Folket ska sträva efter att hålla lokalerna öppna för publik i så stor utsträckning som möjligt och att verksamheten kommer Eskilstunas invånare till del.

– Den här satsningen är mycket positiv, både för kulturlivet i Eskilstuna och för hela dans- och cirkuskonsten nationellt, säger Staffan Jonsson, kulturchef, Eskilstuna Kommun.

Staffan Jonsson.

Ett mobilt dansgolv

Mer Dans åt Folket fick 2022 ett stöd från Kulturrådet på 1,1 miljoner kronor för att etablera en plats för dans och cirkus i Eskilstuna. Stödet kommer bland annat att användas till att anpassa Lokomotivets lokaler till dans och cirkus, så som ett mobilt dansgolv och fästpunkter för luftakrobatik. De får också ett projektstöd för 2023 på 150.000 kr från Eskilstuna Kommun. Användningen av Lokomotivet ökar, samtidigt som det kommer fortsätta att användas för gästspel och konserter, precis som tidigare.

– Vi etablerar en konstnärsdriven plats för fria grupper inom dans, cirkus och scenkonst. Här kan vi veckla ut våra verksamheter sida vid sida i samklang med barn, unga och vuxna. Genom etableringen ges möjligheter att möta scenkonst och ta del av våra tillblivelseprocesser, repetitioner, föreställningar och mycket mer. Vi är stolta och glada över att vi tillsammans skapar en plats för dans och cirkus på Lokomotivet, säger Jannine Rivel och Amanda Billberg på Mer Dans åt Folket.

Jannine Rivel och Amanda Billberg på Mer Dans åt Folket. (Foto: José Figueroa)

Mer Dans åt Folket visar, delar och producerar danskonst för allmänheten och med specifika målgrupper i åtanke. Man samverkar med professionella dansare, koreografer och fria kulturutövare. Mer Dans åt Folket drivs av Jannine Rivel och Amanda Billberg. Mer Dans åt Folket beskriver sig själva som danskonst här och där, rörelser för fler. Här kan du läsa mer om Mer dans åt folket.

Igång redan i höst

Arbetet med att bygga upp den nya produktionsplatsen startar efter sommaren, och redan i höst kommer publiken att kunna ta del av nya sceniska verk på Lokomotivet i Munktellstaden i Eskilstuna.

You May Also Like