Färre elever tog examen på de kommunala gymnasieskolorna i Eskilstuna jämfört med i fjor

​Examensgraden inom den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna har minskat jämfört med förra året. Trygghets- och säkerhetsarbetet är fortsatt ett prioriterat område och arbete pågår för att få en ekonomi i balans. Det … Läs mer “Färre elever tog examen på de kommunala gymnasieskolorna i Eskilstuna jämfört med i fjor”

Read more