Färre elever tog examen på de kommunala gymnasieskolorna i Eskilstuna jämfört med i fjor

​Examensgraden inom den kommunala gymnasieskolan i Eskilstuna har minskat jämfört med förra året. Trygghets- och säkerhetsarbetet är fortsatt ett prioriterat område och arbete pågår för att få en ekonomi i balans. Det … Läs mer “Färre elever tog examen på de kommunala gymnasieskolorna i Eskilstuna jämfört med i fjor”

Read more

Antalet elever som tar gymnasieexamen ökar i Eskilstuna!

Andelen elever som tog gymnasieexamen på de nationella programmen ökade under förra året (2021). Skolverkets statistik visar att Eskilstuna för första gången på fem år hamnade strax över riksgenomsnittet. Det uppger Eskilstuna … Läs mer “Antalet elever som tar gymnasieexamen ökar i Eskilstuna!”

Read more