EU-kommissionen vill lagstifta om minimilöner. När man ändå är igång – Varför inte också maximilöner?

“EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om minimilöner i EU. Arbetsmarknadsutskottet har prövat förslaget och är kritiskt. Ett enigt arbetsmarknadsutskott anser att lönebildningen hanteras bäst på nationell nivå och att EU-förslaget är … Läs mer “EU-kommissionen vill lagstifta om minimilöner. När man ändå är igång – Varför inte också maximilöner?”

Read more