EU-kommissionen vill lagstifta om minimilöner. När man ändå är igång – Varför inte också maximilöner?

“EU-kommissionen har lagt fram ett förslag om minimilöner i EU. Arbetsmarknadsutskottet har prövat förslaget och är kritiskt. Ett enigt arbetsmarknadsutskott anser att lönebildningen hanteras bäst på nationell nivå och att EU-förslaget är ett hot mot den svenska arbetsmarknadsmodellen….

I förslaget skriver kommissionen bland annat att de lägsta lönerna har halkat efter i många länder och att löneklyftorna ökar. Det är enligt kommissionen en förutsättning för EU:s ekonomi att alla medborgare har skäliga löner och därför anser kommissionen att det är nödvändigt med lagstiftning på EU-nivå”. Källa: Sveriges Riksdag 8 december 2020.

LO säger också nej och menar att det finns “risk att politikerna tar makten över löner och avtal” och att den svenska modellen där löner förhandlas mellan fack och arbetsgivare “fungerar bra”.

Minimilöner finns redan i 21 av EU:s 27 länder. De 6 länder som inte har lag om lägstalöner är Sverige, Danmark, Finland, Italien, Cypern och Österrike.

Gult.EU-länder med minimilöner. Obs. Bilden är från tiden då Storbritannien var medlem. Blått. EU-länder som inte har minimilöner

Bland länderna där man har minimilöner varierar de kraftigt. Högst i Luxemburg med 21 000 kronor i månaden. Lägst i Bulgarien med 3 100 kronor per månad.

Minimilönen i Euro per månad i de EU-länder som infört minimilöner

EU-kommissionens förslag innehåller inga lägstalöner i kronor. I stället anser man att minimilönen bör motsvara 60 procent av medianinkomsten i respektive land, och att det skulle fungera som vägledning för medlemsländerna.

Minimilöner i procent av respektive lands medianlöner.

60 procent är för övrigt den gräns EU satt för “fattigpensionärer”. Har man under 60 procent av landets medianinkomst i pension har man “låg ekonomisk standard”, som EU kallar det.

I Sverige var medianlönen 31 700 kronor år 2019. Det skulle för Sveriges del inneburit en minimilön på 19 200 kronor i månaden. Men också 19 200 som lägstapension, om Sverige skulle följa EU:s rekommendation. Nu har ju Sverige cirka 300 000 fattigpensionärer, varav många inte ens kommer upp i hälften av den pension de skulle haft om Sverige följt EU:s rekommendation.

Jag kan till viss del förstå invändningarna mot att EU ska bestämma över lönerna. Men jag vill inte helt avvisa tanken på lag för lägstalöner.

“Den europeiska fackföreningsrörelsen tillstyrker förslaget. Men från Svensk sida – fack, arbetsgivare, regering och riksdag – råder enighet om att förslaget är oacceptabelt”, skriver Kollega: Minimilöner: Därför säger facken nej.

Löneskillnaderna ökar i en rasande fart i Sverige trots att vi har ett system “som fungerar bra” enligt LO och övriga fackliga organisationer.

Vad jag däremot saknar i förslaget från EU-kommissionen är ett förslag om högstalöner. Om man menar allvar med att skamligt låga löner är ett problem, borde man väl i konsekvensens namn ta tag i de minst lika skamligt höga lönerna.

Vad säger ni mina herrar och damer i EU-kommissionen – Tycker ni att det också borde införas en “övre skamgräns” för hur mycket man ska få i lön?

Och i så fall – Vad är en rimlig och acceptabel skillnad mellan lägsta lön och högsta lön?

Jag kan ju dra några exempel från Sverige som visar hur medianinkomsten ser ut om man tittar på några olika yrkesgrupper. Som jag skrev inledningsvis så är medianinkomsten i Sverige 31 700 kronor i månaden för hela arbetsmarknaden.

Men tittar man på yrkesgruppen “Hemservicepersonal”, som ligger lägst, är medianlönen bara 21 500 kronor – alltså bara snäppet över där lägstalönen skulle hamna enligt EU:s förslag. I praktiken innebär det att många som arbetar inom hemservice har löner under EU:s lägstalön (om den införs i Sverige), trots att den svenska modellen “fungerar bra” enligt LO.

Tar vi en titt på den yrkesgrupp som har den högsta medianlönen, “Banker, finans, försäkring”, ligger medianlönen på 120 000 kronor i månaden.

Hur mycket tjänar förresten en EU-kommisionär?:

“Ylva Johanssons nya drömlön: 245 000 – plus tillägg”, är rubriken på en artikel i Aftonbladet 11 oktober 2019.

PS.

“Fack firar världens högsta minimilön: ”Historisk seger“. Schweiziska kantonen Genéve har röstat igenom den högsta minimilönen i världen. Fackföreningar har varit drivande bakom beslutet”. Tidningen Arbetet 6 oktober 2020.

Det innebär att den schweiziska kantonen folkomröstat om en minimilön på 23 schweizerfranc i timmen, vilket motsvarar 224 kronor.. Det innebär att heltidsanställda i kantonen framöver kommer att tjäna minst 440 000 kronor om året, och är därmed med god marginal den högsta minimilönen i världen.

Dock bör påpekas att Schweiz är världens dyraste land att bo i enligt världsbanken och Genéve är världens 5:e dyraste stad.

Rolf Waltersson

You May Also Like