Det finns ingen grön tillväxt

Nyligen presenterades en doktorsavhandling vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet, vilken visar ett entydigt samband mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp av växthusgaser.

Det som länge har varit uppenbart för alla som är engagerade i kampen för att rädda världen från den katastrof som de ökade halterna av växthusgaser i atmosfären leder till, men det som alla beslutsfattare, politiker, ekonomer och företagare ihärdig förnekar, finns nu även hårda vetenskapliga bevis för...

Läs mer