Kapitalets terror skördar offer

Det brinner i Portugal. På söndagskvällen meddelades det att över 60 människor hade dödades i lågorna av den stora skogsbranden. Brandrisken har varit mycket stor på grund av hettan och den extrema torkan som nu råder på den Pyreneiska halvön. De allt högra temperaturerna och torkan beror på klimatförändringen.

Medan politikerna pratar och skriver under skenavtal om klimatet, så fortsätter halten av koldioxid i atmosfären att öka. Den heliga ekonomiska tillväxt som gör de rikare allt rikare är viktigare än att rädd vår jord. Och det är i första hand människor i de fattiga länderna som drabbas värst. De är kapitalets terroroffer.

Men kapitalets terror skördar även offer på andra sätt än genom den förbränning av kol, olja och naturgas som ökar halten växthusgaser, offer skördas även därför att profiten sätts före människor säkerhet och hälsa, det sker både på arbetsplatser och i boendet.

Förra veckan omkom 68 London-bor då deras hem brann upp i den stora höghusbranden i London. Den borgerliga näringslivs-tidningen Economist konstaterade att oavsett vad som utlöste branden så ”var den verkliga orsaken fattigdom.”

Ingen hade nämligen lyssnat till den oro som de som bodde i huset hyste. De hade länge varnat för riskerna för en brand. De boenden i huset hade klagat på att säkerhetsutrustningen sällan testades och att man tillät skräp att ligga kvar och blockera höghusets utgång.

Nyligen hade fasaden renoverats. Avsikten vara att minska energikostnaderna genom att förbättra isoleringen. Men för att snåla in på kostnaderna använde fastighetsägaren inte brandsäkert material. .

De brittiska myndigheternas inställning har varit att till varje pris uppmuntra byggentreprenörerna och fastighetsägarna genom lätta på byggregler för att på så sätt öka byggandet. Man har därför inte heller brytt sig om den kritik som har framförts vid tidigare bostadsbränder som skördat offer.

Dödsbranden i London som krävde dubbelt så många dödsoffer, som de två terrordåden i London och det i Manchester tillsammans, var lika lite som terrordåden en olyckshändelse. Orsaken vara att de rikas profit är viktigare än de fattigas liv.

Till och med Economist inser att denna nonchalans för vanliga människors liv och lem från makthavarnas sida är farlig. Labours framgångar har visat att allt fler människor har tröttnat på de ökande klyftorna och konsekvenserna av företagens och de rikas profithunger.

Mer information:  A deadly blaze in London sparks a political crisis

Hans Hjälte

 

You May Also Like