Det finns ingen grön tillväxt

Nyligen presenterades en doktorsavhandling vid statsvetenskapliga institutionen vid Göteborgs Universitet, vilken visar ett entydigt samband mellan ekonomisk tillväxt och ökade utsläpp av växthusgaser.

Det som länge har varit uppenbart för alla som är engagerade i kampen för att rädda världen från den katastrof som de ökade halterna av växthusgaser i atmosfären leder till, men det som alla beslutsfattare, politiker, ekonomer och företagare ihärdig förnekar, finns nu även hårda vetenskapliga bevis för. Det vill säga att ekonomiskt tillväxt är skadligt för klimatet.

Författaren till avhandlingen Ole Martin Lægreid visar i sin avhandling att det inte spelar någon större roll hur demokratiska samhällen är, eller om de är mycket eller lite korrumperade eller hur stor den politiska maktkoncentrationen är i länderna.

Med andra ord det spelar ingen roll om presidenten som styr heter Trump eller Obama, eller om ett lands ledare heter Putin eller Merkel, eller för den delen om statsministern i ett land heter Lövén eller Reinfeldt. Så länge dessa ledare strävar efter att öka den ekonomiska tillväxten i sitt land, så bidrar de till att gräva vår civilisations grav.

Det finns helt enkelt ingen grön tillväxt. All tillväxt, som vi mäter i högre bruttonationalprodukt, bidrar till att föra mänskligheten närmare stupet. Det är endast  statliga och överstatliga regler, vilket innebär att den ekonomiska tillväxttakten bromsas ner, som kan rädda världen. Men forskningen visar att det inte finns något omvänt samband, det vill säga att högre tillväxttakt skulle göra det lättare att införa regleringar som minskar utsläppen.

I avhandlingens sammanfattning konstateras bland annat: ”I motsats till traditionella teorier i miljöekonomi och statsvetenskap konkluderar avhandlingen därför att ekonomisk tillväxt är skadligt for klimatet och att politiska, institutionella reformer troligen inte kan hindra denna oönskade bieffekt. I slutsatsen påpekas det också att statliga regleringar kan motverka utsläppsökning, men dessa regleringar orsakas inte av ekonomisk tillväxt; vilket hävdas i vissa miljöekonomiska teorier.” Läs mer: Drivers of Climate Change?

I bloggen Trädgården Jorden kommentar Gunnar Rundgren avhandlingen så här:

”Det är hög tid att vi slutar drömma om grön tillväxt och mirakelteknik som kommer lösa alla problem och inse att det faktiskt är det ekonomiska systemet i sig som stimulerar en ständigt ökad exploatering av naturen. Det som sparas genom ny effektiv teknik tas genast i anspråk på annat sätt, och den totala ökningen av konsumtionen och produktionen fortsätter att öka. ”

Mer info: Grön tillväxt ifrågasatt – igen

Ja, detta är så sant. Det är dags att sluta drömma. Inte minst för delar av miljörörelsen måste det ske ett uppvaknade. Det går inte att kompromissa med kapitalet. Det kapitalistiska systemet kräver ökad tillväxt till varje pris, det vill säga utarmning av människor och miljö. Och det handlar inte bara om den fråga som den här avhandlingen handlar om, det handlar om att kapitalismen ödelägger hela vår planet.

Den som inte ifrågasätter tillväxten spelar hasard med våra barns och barnbarns framtid.

 

 

Hans Hjälte

You May Also Like