Israel lurade skjortan av Sveriges minister

I slutet av januari stoppade den svenska regeringen stödet till FN-organisationen UNRWA. Då fanns redan rapporter om att den palestinska befolkningen i Gaza börjat svälta. – Ett väldigt klokt beslut, sa biståndsminister och moderaten Johan Forssell då. Nu ser det ut som Forssell blivit grundlurad.

Orsaken till att Sveriges och flera andra länders regeringar stoppade stödet till UNRWA var uppgifter från Israel. De hävdade att tolv av FN-organets 30 000 anställda deltagit i terrorattacken den sjunde oktober. Anklagelserna var bitvis mycket konkreta och handlade om både mord och kidnappning.

I mars spädde Israel på beskyllningarna. Då påstods inte mindre än 450 FN-anställda ha band till den terrorklassade organisationen. Nu, knappt tre månader efter den svenska regeringens beslut, har en oberoende utredning gått igenom anklagelserna mot UNRWA. Utredarna har inte hittat några bevis för det Israel påstår, och israelerna själva har inte presenterat någonting som håller för en opartisk prövning.

Det fanns aldrig något band som kunde beläggas mellan UNRWA och attacken den 7 oktober. Världens regeringar stoppade biståndet på grund av uppgifter som nu framstår som påhittade. Det fanns förstås de som redan från början ansåg att uppgifterna borde ha undersökts, och att det var orimligt att bestraffa oskyldiga och svältande människor. Det fanns länder, till exempel Norge, som gjorde andra bedömningar. Allt det där struntade Johan Forssell och Ulf Kristersson i.

Regeringen i Jerusalem ville blåsa världen, och man måste säga att de lyckades. Johan Forssell och de andra gick rakt in i fällan och framstår nu som lättlurade mähän. Att stödet nu har återupptagits hjälper liksom inte.

Forssell borde vara ursinnig idag. Vi utgår ifrån att han och utrikesminister Billström, också han moderat, kommer att kalla upp den israeliska ambassadören för ett öppenhjärtligt samtal. Ändå är det naturligtvis inte Forssell eller Billström som är offren i den här historien. Det är människorna i Gaza.

Rapporterna från Gaza är fruktansvärda. Den hjälp som motvilligt tillåts komma in räcker inte alls till. Människor svälter. Sjukvården ligger i spillror, och de sanitära förhållandena trotsar beskrivning. Nöden har blivit ett vapen i det som kallas ett krig…

När de israelsiska trupperna retirerat från Nassersjukhuset i södra Gaza hittades en massgrav med nästan 300 kroppar. Enligt palestinska uppgifter ska majoriteten vara kvinnor och barn. Det är kanske dags att prata om sanktioner och indraget bistånd, men inte mot palestinierna. Just nu är det Israels regering som trotsar världssamfundet.

-Ingvar Persson, ledare i Aftonbladet

Läs mer https://www.aftonbladet.se/ledare/a/8qlyRQ/gaza-oberoende-utredning-hittar-inga-bevis-for-anklagelser-mot-unwra