USA-styrda krigsalliansen NATO ökar sin militära närvaro i Latinamerika

Idag, den 22 april 2023, hålls demonstrationer mot NATO på en lång rad orter i Sverige. NATO är och har alltid varit en krigsallians vars primära uppgift är att tjäna USA:s ekonomiska, politiska och militära elits intressen. Oavsett var i världen.

Nedanstående artikel från Alliance for Global Justice 230421 har översatts av Zoltan Tiroler. Översättningen har också varit publicerad på Svensk-Kubanska Föreningens hemsida.

*****

Särskilt efter att Laura Richardson blivit chef för USA:s Sydkommando i oktober 2021 har Washingtons aggressiva inblandning i regionen ökat. Detta sammanföll med Bidens presidentskap som ersatte den traditionella huvudrollen som USA:s Utrikesdepartement spelat med att istället låta Pentagon, Nationella Säkerhetsrådet och CIA ha den funktionen.

Detta utgör en del av USA:s “integrerade avskräckningsstrategi”, den nationella säkerhetsdoktrin som sammanför “alla civila och militära förmågor hos regeringar, företag, civilsamhället och akademin i USA och dess allierade” under Pentagons ledarskap.

Richardsons besök i Colombia är en del av en resa till flera länder i regionen med det uttryckliga målet att motverka Kinas och Rysslands inflytande och stärka isoleringen av Nicaragua, Kuba och Venezuela.

I en artikel i INTERNATIONALIST 360° NATO’s Growing Military Presence in Latin America and the Caribbean (Part I, II & III) – analyseras USA:s militära roll i Paraguay, Argentina, Colombia, Ecuador, Uruguay, Guatemala, Panama, Brasilien, Bolivia, Peru och Mexiko.

USA:s tillämpning av den militära strategin “integrerad avskräckning” sägs uttrycka “delade värderingar” med Latinamerika. Något som inte finns i verkligheten utan syftar till att utnyttja länderna i regionen i USA:s globala krig mot Kina och Ryssland.

You May Also Like