HATETS TIDEVARV

Vi lever i hatets tidevarv
Då vi kan i stället välja medmänsklighet
Vi lever i hatets tidevarv
Med död och förintelse för våra ögon
Vi lever i hatets tidevarv
Då ord ersätts med besinningslöst våld
Vi lever i hatets tidevarv
Med misstro och skräck för vår vän

Jag vägrar låta ditt hat
Få mig att ge upp friheten
Ditt inskränkta hat
Må du kalla det politik, ideologi eller religion
Det är endast ditt hat
Din inskränkta rädsla för det du ej förstår
Det du ej vill förstå
Du är fången – ej jag

Vi lever i hatets tidevarv
När vi ska fira livet och kärleken
För det är människans tidevarv
Då våren och ljuset återvänder
Höj ditt glas för friheten!
Höj din bägare för rättvisa och solidaritet!
Förneka hatet sju gånger sjuttio!
Neka att förstummas av skräck och förtvivlan
Lev i solidaritetens och frihetens tidevarv!

© Ingemar E L Göransson
Skrivet den 8 april 2017 som en reaktion på terrordådet i Stockholm.

You May Also Like